Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Statsautoriserede fodterapeuter har fra grunduddannelsen en bred og grundlæggende viden om diabetes og hvordan sygdommen kan påvirke fødderne. Når det gælder behandling af diabetiske fødder, bliver man imidlertid aldrig færdig med at lære. Derfor får du nu chancen for at tage en efteruddannelse, hvor du blandt andet vil lære mere om at behandle diabetiske fodsår, hvordan du motiverer til egenomsorg og charcotfod. Efteruddannelsen bygger oven på fodterapeutuddannelsen og er målrettet privatpraktiserende fodterapeuter, der har mindst et års erhvervserfaring.

Groet i ekspertpanel
Arkitekterne bag uddannelsen er Fodterapeutskolen København, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Danske Fodterapeuter.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får vores første reelle efteruddannelse i diabetes, som er blevet til ved at samle kræfterne i godt og konstruktivt samarbejde med Fodterapeutskolen København og Steno Diabetes Center Copenhagen. Efteruddannelsen er groet ud af det rådgivende ekspertpanel, der arbejder på at opkvalificere vores grunduddannelse, så fremtidens fodterapeuter bliver endnu bedre rustet til at fylde rollen som fodterapeut ud. Vores funktion er i stærk vækst i disse år, og det er derfor mit håb, at efteruddannelsen kan blive et springbræt til at indfri ambitionen om en grunduddannelse, der favner bredere”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Tværfagligt samarbejde
Ulla Bjerre-Christensen, uddannelseschef på Steno Diabetes Center Copenhagen, fortæller, at de i udviklingen af efteruddannelsen har lagt stor vægt på at have et tværfagligt og landsdækkende samarbejde om det faglige:

”Vi har ud over vores egne højtkvalificerede fageksperter også haft deltagelse i arbejdsgruppen af forskellige praktiserende fodterapeuter, læger og undervisere. Derudover har vi gennem interviews indhentet input fra to grupper af praktiserende fodterapeuter for at få deres input til, hvad der er vigtigt at få med i efteruddannelsen. Arbejdet med organiseringen af udviklingen af efteruddannelsen styres primært af et dygtigt team fra Uddannelsesenheden på SDCC”.

Bedre behandling
Det er Fodterapeutskolen København, der skal stå for hele uddannelsesforløbet, som løber over 13 kursusdage fra oktober 2021 til marts 2022. Lykke Rønholt, skoleleder, har derfor været meget involveret i udarbejdelsen af efteruddannelsen:

”Jeg er meget glad for, at vi har fået etableret samarbejdet og jeg ser frem til, at vi kan sætte de første kursister i gang med efteruddannelsen. Vores ambition er, at vores kolleger i primærsektoren bliver bedre og bedre til at behandle diabetespatienter. Kurset kan både være interessant, hvis man er fagligt nysgerrig eller bare vil vide noget mere. Og jo mere man ved, desto bedre er man også til at vejlede og behandle sine patienter og indgå i tværfaglige samarbejder”.

Hele efteruddannelsen koster 13.000 kroner, men kun 3.000 kroner, hvis du arbejder under overenskomsten. Prisforskellen skyldes, at Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden, der er knyttet til overenskomsten, har bevilget 600.000 kroner til de første tre efteruddannelsesforløb.

Hvis du allerede nu ved, at du vil tage efteruddannelsen, skal du tilmelde dig så hurtigt som muligt, da de 16 pladser bliver besat efter først til mølle-princippet.

Mere info og tilmelding

Læs mere om efteruddannelsen

Det første forløb er allerede optaget, men du kan skrive dig på en liste, så du får direkte besked, når de næste to forløb frigives.

Charcotfod er et af de emner, som efteruddannelsen beskæftiger sig med. Foto: Mie Hampen
Charcotfod er et af de emner, som efteruddannelsen beskæftiger sig med. Foto: Mie Hampen

Fakta om efteruddannelsen

 • Foregår primært på Fodterapeutskolen København, kun med undtagelse af et klinikbesøg på Steno Diabetes Center Copenhagen eller Bispebjerg Hospital.
 • Løber over 13 undervisningsdage på seks måneder.
 • Prisen for efteruddannelsen er 13.000 kroner og 3.000 kroner for dig, der arbejder under overenskomsten og allerede har betalt ind til fonden.
 • Efteruddannelsen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden.
 • Forløbet er tilrettelagt i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, Fodterapeutskolen København og Danske Fodterapeuter.
 • Der er plads til 16 kursister på det første hold.
 • Efteruddannelsen kører i første omgang som et pilotprojekt, hvor der er planlagt tre hold i København. Det er planen, at efteruddannelsen skal være landsdækkende.
Du oparbejder større rutine i diabetes fodsår.
Du oparbejder større rutine i diabetes fodsår.

Indhold i efteruddannelsen

 • Type 1 og 2-diabetes 
 • Behandling af fodsår
 • Biomekanik
 • Senkomplikationer
 • Charcotfod
 • Kommunikation
 • Psykologiske aspekter
 • Samfundsperspektivet

Kilde: rts.dk