Af Tina Rønhøj, kommunikationskonsulent

Kravene til det, du skriver i patientjournalerne, skal være mere tydeligere. Derfor er en ny bekendtgørelse om journalføring for sundhedspersoner netop udgivet og træder i kraft den 1. juli 2021.

I forlængelse af den nye bekendtgørelse introduceres sektorspecifikke vejledninger, der er målrettet forskellige faggrupper og sektorer. Fodterapeuter hører ind under den vejledning, der henvender sig til mindre autorisationsgrupper. Vejledningen er ikke offentliggjort endnu, men bliver det senest den 1. juli 2021.

Danske Fodterapeuter har været med til at udarbejde den sektorspecifikke vejledning, hvor fodterapeuter er repræsenteret. 

”Vi forventer, at vejledningen gør det tydeligere for fodterapeuter, hvilke oplysninger, der er relevante og nødvendige og derfor skal fremgå af patientjournalen. Vi har arbejdet for at brugen af tegnsystemet, som udgør en vigtig faglig norm for faget, fremgår af vejledningen. I den forbindelse er blandt andet blevet indført, at der ikke er krav om dobbeltdokumentation”, siger Birgitte Silkjær, projektleder for kvalitetsudvikling i Danske Fodterapeuter. 

Danske Fodterapeuters kurser i journalføring, som bliver udbudt til efteråret, vil blandt andet tage udgangspunkt i den nye bekendtgørelse og den sektorspecifikke vejledning.  

Styrelsen for Patientsikkerhed giver alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark besked om den nye bekendtgørelse i e-boks omkring den 1. juli.

Opdateret 28. juni 2021

Ny bekendtgørelse om journalføring udvides med sektorspecifikke instrukser. Foto: Mie Hampen
Ny bekendtgørelse om journalføring udvides med sektorspecifikke instrukser. Foto: Mie Hampen

Læs den nye bekendtgørelse om journalføring  her (vejledningen er ikke offentliggjort endnu - det er den, der indeholder mest nyt for fodterapeuter)

Se Danske Fodterapeuters kurser i journalføring

Læs mere om journalføring i sundhedsvæsenet