Nu starter akkrediteringen

Akkrediteringsforløbet starter den 31.januar, hvor de første fodterapeuter varsles akkreditering.

Hvis du har ydernummer, skal du den 31. januar holde godt øje med din mail. IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) varsler nemlig de første cirka 60 fodterapeuter akkrediteringsbesøg (survey). Surveyet vil blive gennemført i 4.kvartal i år.

Akkrediteringen sker i geografisk opdelte områder, og de første områder, som skal akkrediteres, ligger i henholdsvis Nordjylland og Nordsjælland.

 

Hvis du bliver varslet akkrediteringsbesøg får du kort efter en mail fra Kristina Skou-Holtet, som er kvalitetskonsulent i Danske Fodterapeuter. Kristina sender en invitation til informationsmøde om akkrediteringen, som bliver holdt i dit nærområde. Kristina står klar til at rådgive dig igennem hele akkrediteringsforløbet.

 

Kompensationen udbetales

Da akkrediteringen kræver en arbejdsindsats på klinikken, medfølger der en økonomisk kompensation. Der udbetales derfor et beløb på 6.250 kr. til den enkelte fodterapiklinik, når man er blevet varslet surveybesøg. Det er derfor også en god idé at holde øje med, om beløbet går ind på kontoen. Når klinikken er blevet akkrediteret udbetale 6.250 kr. igen.

Kompensationen udbetales til den angivne kontaktperson på klinikken og det er op til de enkelte klinikker at aftale en evt. omfordeling, hvis der flere fodterapeuter på klinikken, som skal akkrediteres.

Læs mere om akkrediteringsprocessen på Danske Fodterapeuters hjemmeside om akkreditering.
 

Gode råd fra andre fodterapeuter

- dyk ned i erfaringerne fra pilottesten

Spørgsmål til akkrediteringen?

Kontakt

Kristina Skou-Holtet, kvalitetskonsulent
ksh@fodterapeut.dk / telefon: 43 20 51 30

De første 60 varslinger om akkrediteringsbesøg sendes ud på mail den 31. januar 2018
De første 60 varslinger om akkrediteringsbesøg sendes ud på mail den 31. januar 2018

Hvad er akkreditering?

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal udbredes i fodterapipraksis, og derfor skal alle klinikker, hvor der er fodterapeuter med ydernummer, akkrediteres inden september 2021. Læs mere om akkrediteringen på www.akkreditering.info og www.ikas.dk

 

Hvem skal akkrediteres?

Akkreditering sker på klinikniveau og omfatter de fodterapeuter, der har ydernummer eller er behandlende medhjælp (§18.1 & §18.2) eller vikar. Hvis klinikken består af fire fodterapeuter, hvor to har ydernummer og to ikke har, kan de to uden ydernummer blive omfattet af akkrediteringen uden, at det vil koste klinikken noget ekstra - men så skal det angives på IKAS' hjemmeside, så der kan tage hensyn til det i planlægningen.

 

Klinikker uden ydernummer

Klinikker som består udelukkende af fodterapeuter uden ydernummer har mulighed for at blive akkrediteret mod betaling. Du kan læse mere om dette på IKAS' hjemmeside.