Nu skal du registrere dit behandlingssted!

Danske Fodterapeuter har tidligere anbefalet dig at vente med at registrere dit behandlingssted, fordi reglerne for registrering og gebyr var uklare. Vi vurderede, at reglerne ville kunne få alvorlige konsekvenser for den enkelte fodterapeut og for hele fodterapeutbranchen. Som fodterapeut kunne du for eksempel risikere at komme til at betale gebyr flere gange, og det kunne blive svært at få vikarer på klinikkerne.

Sekretariatet har afholdt et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed om registreringen af behandlingssteder og fastsættelse af gebyr.
Det var umiddelbart et godt møde, hvor Styrelsen var lydhør over for Danske Fodterapeuters forbehold og argumenter.

Desværre har de nu ombestemt sig – og vi er derfor stadig bekymrede for, at du kommer til at betale flere gebyrer, selv om du kun har et CVR- og P-nummer. 


Politikerne må på banen

Vi vil nu gå videre til det politiske niveau for at få ændret reglerne. Men da det kan tage lang tid af få de rette politikere i tale, skal vi nu opfordre til, at du som medlem af Danske Fodterapeuter skal registrere dig rettidigt i Behandlingsstedsregistret.

 

Registrering af dit behandlingssted

Danske Fodterapeuter opfordrer dig til, at du registrerer dig rettidigt i Behandlingsregistret.
Danske Fodterapeuter opfordrer dig til, at du registrerer dig rettidigt i Behandlingsregistret.