Samarbejdsudvalget vedrørende Fodterapi i Region Syddanmark har godkendt en ny revideret liste for åbne og lukkede områder for nynedsættelse i regionen. Det betyder, at der er flere områder, hvor det er muligt at få tildelt et ydernummer. Listen er udarbejder jævnfør den gældende Praksisplanen.

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du se listen med åben og lukkede områder, og se hvordan du du ansøger.

 

Ansøgningsdatoer

Ansøgninger om nynedsættelse i et åbent område jf. gældende åbne/lukkeliste, der modtages af Samarbejdsudvalgets sekretariat inden 1. februar 2017, drøftes af repræsentanter fra Region Syddanmark og Danske Fodterapeuter inden der gives en administrativ godkendelse.

Ansøgninger om nynedsættelse i et åbent område efter 1. februar 2017 håndteres som hidtil efter først-til-mølle-principper og der gives godkendelse til ansøgningen, såfremt ansøgeren opfylder de til hver en tid gældende krav for nynedsættelse jf. overenskomsten og Praksisplanen.

Revidering af åbne/lukkelisten foretages løbende, så et åbent område automatisk lukkes, hvis der sker en nynedsættelse i det pågældende område.