Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Sølvnitratpinde/Lapis er begyndt at figurere på flere leverandørers produktlister, og det har gjort flere medlemmer bekymrede for, om det nu også er lovligt at behandle granulationsvæv og vorter med produktet igen. Og det er med rette, for lapis - der også kaldes sølvnitrat - har været forbudt at behandle med siden 2012, hvor Lægemiddelstyrelsen trak markedsføringstilladelsen tilbage.

Ulovligheden er imidlertid ophørt nu, hvor et østrigsk firma, BANO Healthcare, har fået CE-mærket deres sølvnitratpinde som medicinsk udstyr. Og det giver dem tilladelse til at sælge det i alle EU-lande, inklusiv Danmark. Forskellen på nu og førhen er, at lapis tidligere været registreret som et lægemiddel, hvilket der stilles langt mere strikse krav til.

Grønt lys fra Lægemiddelstyrelsen
Danske Fodterapeuter har været i tæt dialog med BANO Healthcare, siden de henvendte sig for at få nogle råd til, hvordan de kunne sælge deres sølvnitratpinde i Danmark. Og i det forløb har Jesper Farbøl, juridisk konsulent, gjort dem opmærksom på, at de skulle kontakte Lægemiddelstyrelsen for at sikre sig, at de opfylder alle regler for at sælge produktet i Danmark. Danske Fodterapeuter har derfor modtaget dokumentation fra BANO Healthcare, hvor Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at CE-mærkningen er tilstrækkelig til at sælge sølvnitratpindene i Danmark.

’At vi har været i tæt dialog med BANO Healthcare, skal ikke forstås således, at vi blåstempler eller anbefaler deres produkt frem for andre. Dialogen har primært handlet om at lette firmaets adgang til det danske marked, hvis de kunne skaffe de korrekte tilladelser, fordi vi er klar over, at lapis er et produkt, som medlemmerne mangler i behandlingen. Man kan derfor godt forestille sig, at vi vil se andre producenter, der vil gøre dem kunsten efter og sælge lapis på det danske marked’, siger Jesper Farbøl.

Hvis du er uddannet efter 2012 og ikke nåede at stifte bekendtskab med lapis i den korte periode i 2016, hvor det kortvarigt blev solgt ulovligt i Danmark, så kan du godt være i vildrede om, hvad det er for et produkt.

 

 

Få en introduktion til lapis, og se hvordan du kan bruge det

Efter at have været forbudt siden 2012 er lapis/sølvnitrat igen blevet lovlig at behandle med i klinikkerne.
Efter at have været forbudt siden 2012 er lapis/sølvnitrat igen blevet lovlig at behandle med i klinikkerne.
Lapis/sølvnitrat er særdeles effektivt mod granulationsvæv, som forhindrer dig i at udføre ortonyxibehandlingen.
Lapis/sølvnitrat er særdeles effektivt mod granulationsvæv, som forhindrer dig i at udføre ortonyxibehandlingen.
Sådan skal du undgå, at din eller patientens sunde hud ser ud, når du har behandlet med lapis.
Sådan skal du undgå, at din eller patientens sunde hud ser ud, når du har behandlet med lapis.

Fakta om Lapis
Lapis kaldes også sølvnitrat og sælges i dag som pinde, der er mere hygiejniske end de stifter, der fandtes før 2012.
Lapis bruges til at behandle granulationsvæv og vorter.
BANO Healthcares produkt hedder Silverin Sticks og indeholder 75 procent sølvnitrat. Læs om produktet på www.roesch-handel.at
CE-mærkede sølvnitratpinde, der er til salg i Danmark, kræver ingen særlige registreringer, for at du kan behandle med det.