Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Har du stødt hoved mod en mur, når du har forsøgt at genoptage dine behandlinger på plejehjem, så er du ikke alene. Flere medlemmer af Danske Fodterapeuter er blevet afvist ved døren eller har fået at vide, at de fortsat kun må udføre kritiske behandlinger. Men ingen af delene er lovligt.

’Det er desværre vores erfaring, at mange plejehjem og kommunale ældreforvaltninger fortsat fokuserer på kritiske funktioner. I nogle kommuner betragter fortsat fodterapeuter som besøgende. I andre kommuner vil man godt acceptere, at fodterapeuter udfører de kritiske behandlinger, som plejehjemsledelsen har identificeret, men ikke andet’, siger Jesper Farbøl, juridisk konsulent i Danske Fodterapeuter.

Styrelsen bekræfter
Danske Fodterapeuter henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få dem til at præcisere reglerne og i dag bekræfter de, at besøgsforbud på blandt andet plejecentre kun omfatter pårørende og ikke sundhedsfaglige ydelser. Dermed gælder forbuddet ikke fodterapeuter, der kommer på plejecentre for at behandle beboere.

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter samtidig, at praktiserende fodterapeuter er omfattet af vejledningen ’Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren (...)’ Her fremhæver styrelsen, at der står, at praktiserende fodterapeuter kan varetage behandling af patienter på plejecentre, hvis de følger de forholdsregler, som retningslinjen beskriver for behandling i hjemmet.

Leje af lokale
Lejer du lokaler i et plejehjem, hvor der er mulighed for udefrakommende patienter at få adgang, uden at anvende indgange eller andre fællesarealer, bør du forvente, at plejehjemmet gør det muligt for dig at udføre behandlinger på disse patienter også. Sker det ikke, bør du forlange, at din husleje bortfalder, hvilket kommunerne plejer at acceptere. Læs mere her.

28. april 2020

Ny retningslinje
Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinje om, hvordan plejecentre og bosteder forebygger covid-19-smitte i at sprede sig, og hvordan de håndterer beboere, der er smittede med covid-19 eller mistænkt for det. 

Retningslinjerne er målrettet ledelsen, men du forventes at have sat dig ind i den. Du kan forvente, at plejehjemmene følger retningslinjerne og spørger dig, om du har læst og følger dem. 

Vær opmærksom på, at plejehjemmene kan have deres egne procedurer for, hvordan de overholder kravene.
Kommunen kan have sin egen hygiejneorganisation, hvor du kan stille spørgsmål om behandling på plejehjem. 

På side 14 i retningslinjer står der de samme anbefalinger, som Danske Fodterapeuter allerede anbefaler dig at gøre i forhold til behandlinger under covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, at du gerne må behandle beboere på plejehjem. Foto: Istockphoto
Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, at du gerne må behandle beboere på plejehjem. Foto: Istockphoto

Bekendtgørelser

Læs mere om reglerne i Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker (…). 

Arbejder du på et botilbud, kan du også behandle det ligesom på plejehjemmene. Det kan du læse om i en anden bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud (…) i § 3:

"Medarbejdere på de tilbud, der er nævnt i § 1, og personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, anses ikke for besøgende".

Har du spørgsmål til behandling på plejehjem, bosteder eller andet, så kontakt Jesper Farbøl, juridisk konsulent i Danske Fodterapeuter. 
Telefon 43205131 eller jf@fodterapeut.dk.