Af Tina Rønhøj /kommunikationskonsulent

Et hul i loven er skyld i, at ældre borgere, der modtager kommunalt tilskud til fodbehandling, ikke automatisk bliver behandlet i sundhedsvæsenet. Det betyder, at de ikke altid får behandlet fødder indenfor patientsikre og kvalitetskontrollerede rammer. Sådan er det ikke, når borgere får regionalt tilskud til fodbehandling via en henvisning, hvor behandlingen udelukkende finder sted i sundhedsvæsenet hos statsautoriserede fodterapeuter.

Patientsikkerhed i kommunale tilskud - det udvidede helbredstillæg - har længe været en mærkesag for Danske Fodterapeuter og fredag den 26. februar vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og ordførere fra alle partier debattere hullet i loven.

Ny milepæl i arbejdet
Debatten i Folketinget er en såkaldt forespørgselsdebat, som kommer i stand ved, at folketingsmedlemmer beder ministre om at drøfte et offentligt anliggende. I dette tilfælde er det Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), og Karina Adsbøl, ældreordfører (DF), der har bedt de to ministre drøfte patientsikkerheden under det udvidede helbredstillæg for ældre med dårlig helbredstilstand.

’Forespørgselsdebatten er en milepæl i indsatsen for at lukke hullet i loven og indføre patientsikkerhed i det udvidede helbredstillæg. Vi har lavet et stort stykke arbejde for at forklare udfordringerne ved, at det offentlige yder tilskud uden nogen form for garantier for kvalitet og patientsikkerhed. Det har vi foldet ud i en hvidbog, som gør det nemt for politikere at sætte sig ind i sagen og den har helt sikkert hjulpet til at belyse problemerne, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Spore debatten ind på patientsikkerhed
Årsagen til, at to ministre er involveret i debatten, er, at det udvidede helbredstillæg er forankret i pensionsloven, som hører til Beskæftigelsesministeriet. Sundhedsministeren er med, fordi helbredstillægget er et offentligt sundhedstilskud og derfor hænger naturligt sammen med resten af sundhedsvæsenet.

’Coronaepidemien har efterhånden gjort det synligt for alle, at der er forskel på behandlere indenfor og udenfor sundhedsvæsnet. Vi håber derfor, at de to ordførere kan overbevise et flertal i Folketinget om, at de er nødt til at sætte ind over for mangel på patientsikkerhed i sundhedstilskud, der falder i andre ”kasser” end dem, som kommunerne ser som sundhedstilskud’, siger Tina Christensen. 

Debat kan lede til lovændring
Hvis debatten munder ud i, at Folketinget vedtager at tage et skridt mere i forhold til se på hullet i loven, kan det åbne nogle nye muligheder, forklarer Lea Stentoft Berling, sekretariatschef i Danske Fodterapeuter:

’Forespørgselsdebatter kan resultere i, at et flertal i Folketinget pålægger en eller flere ministre at igangsætte en undersøgelse og handle derpå. Og det kan senere kan blive til en lovændring, som man sender til afstemning i Folketinget. Sådan foregik det for eksempel med tilskud til fodbehandling for mennesker med psoriasisgigt. Her startede drøftelserne med en forespørgselsdebat, og endte med, at et flertal i folketinget indførte et tilskud i en prøveperiode på fire år. Så selvom det er en debat, der ikke direkte lægger op til at ændre loven, kan det blive det afgørende skridt for at ændre loven på et senere tidspunkt’, siger hun.  

Hvis du vil se debatten i Folketinget, kan du se den live eller senere på ft.dk fredag den 26. februar kl. 10.

 25. februar 2021

Danske Fodterapeuters største mærkesag om patientsikkerhed i helbredstillægget bliver fredag debatteret i Folketingssalen Foto: Folketinget/fotograf Christoffer Regild
Danske Fodterapeuters største mærkesag om patientsikkerhed i helbredstillægget bliver fredag debatteret i Folketingssalen Foto: Folketinget/fotograf Christoffer Regild

Hvidbog om mangel på patientsikkerhed

Økonomisk udsatte pensionister kan i dag få kommunalt tilskud til nødvendig fodbehandling. Men tilskuddet kommer uden de krav om kvalitet og patientsikkerhed, som kendetegner det danske sundhedssystem. Det er ikke kommunernes eller sundhedsvæsenets fejl, men skyldes en forældet paragraf i lovgivningen, som svigter nogle af de svageste patientgrupper i samfundet. Derfor har Danske Fodterapeuter udarbejdet en hvidbog, så hullet i lovgivningen kan blive lukket til glæde for borgerne.

Læs hvidbogen

Hvad er en forespørgselsdebat?

Forespørgselsdebatter handler om særlige emner, hvor folketingsmedlemmer gennem en forespørgsel til ministre kan få en sag om et offentligt anliggende drøftet i Folketinget. Forespørgselsdebatter slutter ofte med, at der stemmes om forslag, der skal vedtages.
Kilde: Statsministeriet