Fælles udtalelse fra Karen Stæhr og Tina Christensen vedr. den seneste tids debat om klipning af tånegle i hjemmeplejen:

Kommunerne har pligt til at tilbyde hjælp til personlig pleje til de ældre, som ikke selv er i stand til at udføre plejen. Vi, der er i stand til det, sørger jo selv for at vaske vores fødder, smøre fødderne ind i creme og klippe tåneglene. Det er en del af den helt almindelige personlige pleje at klippe neglene – også på tæerne.

I kommunerne begynder de ansatte i hjemmeplejen som noget nyt at blive bedt om at klippe de ældres tånegle. Det skyldes en afgørelse fra Ankestyrelsen, der understreger kommunernes pligt til at tilbyde almindelig negleklip som en del af den almindelige fodpleje.

FOA og Danske Fodterapeuter er enige om, at der er behov for en indsats for at sikre de rette kompetencer i hjemmeplejen, når ældre får bevilget almindelig fodpleje som en del af den personlige pleje. Og nu kommer så det, som så mange – uanset om de er medlem af FOA eller Danske Fodterapeuter – er blevet bekymrede over: Sidemandsoplæringen og placering af opgaven med klipning af tånegle i hjemmeplejen. ”Har vi da ikke nok at lave i hjemmeplejen?!” har nogle fortvivlet spurgt. Jo, der er mere end nok at lave! Mange fodterapeuter har tilsvarende været frustrerede over, at de nu skulle uddanne en anden faggruppe til det, som de er specialister i. Fra begge faggrupper har vi også hørt den fælles bekymring for de ældre, som i fremtiden kan risikere at få alvorlige følgevirkninger af forkert negleklipning. 

Vores forslag om sidemandsoplæring har to hovedformål:

1) Fodterapeuter skal oplære SOSU-assistenter og -hjælpere i korrekt negleklipning i de ganske få tilfælde, hvor der er tale om helt raske ældre med ligeledes raske og ukomplicerede fødder og negle.

2) I alle andre tilfælde bør almindelig negleklip udføres af en fodterapeut, og sidemandsoplæringen skal derfor også give den nødvendige viden og vejledning i, hvornår ældre skal have klippet negle af en fodterapeut.

FOA og Danske Fodterapeuter er enige om, at ældre i hjemmeplejen ud over rette kompetencer også bør sikres den højeste grad af patientsikkerhed. En statsautoriseret fodterapeut har som en SOSU-medarbejder også en offentlig uddannelse, og fodterapeuten er underlagt offentligt tilsyn lige som de ældre kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen.

Vi håber denne fælles udtalelse bidrager til en fælles vej frem til gavn for begge faggrupper – og ikke mindst de ældre.

Karen Stæhr og Tina Christensen