65,5 procent har stemt ja til ny overenskomst, mens 31,8 procent har stemt nej. Stemmeprocenten er på 57, hvilket er en markant stigning i forhold til afstemningen om overenskomsten i 2014, hvor den lå på 35 procent.

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, siger om resultatet: ’Jeg synes, at det er positivt, at der er så mange medlemmer, som har deltaget i afstemningen denne gang. Og jeg er glad for, at det er et klart flertal, som er enige med foreningens sygesikringsudvalg om, at det er en god aftale. Vi befinder os i en økonomisk svær tid og derfor er jeg tilfreds med, at det er lykkedes os at forhandle mange gode vilkår hjem. Vi er godt klar over, at den nye overenskomst ikke er optimal på alle punkter, men den er bedre, end den vi har. I forhold til afstemningen om overenskomsten i 2014 kan vi se en stigning på nej-siden fra 21,5 procent til 31,8 procent, hvilket nok skyldes akkrediteringen. Derfor vil vi gøre alt for, at medlemmerne får den samme positive oplevelse med akkrediteringen, som de fleste testklinikker - der allerede har været igennem processen - har haft’.

I den nye overenskomst er det aftalt, at Danske Fodterapeuter selv skal guide medlemmerne gennem akkrediteringsforløbet. Derfor vil sekretariatet allerede nu gå i gang med at finde en konsulent, der skal være ansvarlig for rådgivningen af medlemmerne i forbindelse med akkrediteringen.  

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. oktober og løber i tre år. Så snart den endelige tekst er på plads, vil overenskomsten vil blive trykt og sendt til alle, der arbejder under overenskomsten.

 

Informationsmøde 2. december

Lørdag den 2. december kl. 10-14 vil du få lejlighed til at stille spørgsmål til den nye overenskomst og høre mere på et informationsmøde på Nyborg Strand.

Alle medlemmer er velkomne, og du kan tilmelde dig informationsmødet her

Om afstemningen

Aftalen har været til afstemning blandt de af foreningens medlemmer, der er direkte berørt af overenskomsten. Afstemningen er foregået fra den 3. juni til den 25. august og er sket elektronisk via programmet Enalyzer. Inden afstemningen er programmets sikkerhedsniveau blevet testet. Deltagerne i afstemningen har modtaget et personligt link, som ikke kan anvendes af andre og kun kan bruges én gang. Danske Fodterapeuter har desuden sikret, at afstemningen er anonym.
Foreningens stemmetællerudvalg har godkendt afstemningsproceduren og verificeret resultatet den 25. august 2017: 65,5 procent stemte ja og 31,8 procent stemte nej, mens 2,6 procent stemte blankt.

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. oktober 2017
Den nye overenskomst træder i kraft den 1. oktober 2017

Kort om nye overenskomst

Den nye overenskomst indebærer blandt andet:

  • At klinikker for fodterapi skal akkrediteres i den kommende overenskomstperiode.
  • At honorarerne for fodstatusydelser stiger med 15 procent og granulationsvævsydelser stiger med 87 procent.
  • Omsætningsloftet for behandlende medhjælp §16, stk. 2 beregnes på en ny og mere fair måde ud fra den højeste årlige omsætning inden for de sidste tre år.
  • Det bliver muligt at tage et gebyr allerede fra første udeblivelse og at opkræve gebyr uden for normal åbningstid.
  • Alle skal tilbyde indlæg - allersenest i år 2020, hvor overgangsordningen ophører.

Indbetalingerne til fodterapifonden vil ske ved at tilbageholde 0,5 procent af omsætningen i stedet for den tidligere model, hvor honorarerne langsomt blev udhulet. 

Læs mere om aftalen her