Af Tina Rønhøj / kommunikationskonsulent

Fodterapeuter er en ikke en af de faggrupper, som får besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med det sundhedsfaglige tilsyn i 2020. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en nyhed, hvor de offentliggør, hvem der vil få et tilsyn i 2020.

Bosteder, plejehjem, fængsler og arresthuse er nogle af de områder, der vil få det sundhedsfaglige tilsyn på ny, fordi styrelsen disse steder har oplevet flere problemer med patientsikkerheden i 2019. Osteopat-, smerte- og tandklinikker er derimod nogle af de områder, som vil få tilsyn for første gang.

Fodterapeuter kan dog fortsat - på lige fod med alle andre faggrupper og områder – få tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der opstår mistanke om problemer med patientsikkerheden. Det kaldes et reaktivt tilsyn.

7. februar 2020

Om tilsyn hos fodterapeuter 

  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2017 tilsyn på 137 klinikker for fodterapi, hvilket svarer til cirka 10 procent af selvstændige fodterapeuter.  
  • Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at fremme patientsikkerheden og at understøtte Styrelsen for Patientsikkerheds mission om, at det skal være trygt at være patient. 
  • Alle selvstændige fodterapeuter skal registrere deres hovedarbejdssted og betale et årligt gebyr for tilsynet uanset om man får tilsyn eller ej.