Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Bygger, limer og sliber du allerede indlæg på livet løs, behøver du ikke at læse videre. Men hvis du aldrig eller meget sjældent klikker på indlægsydelserne 2152-2158, når du afregner i dit kliniksystem, er det en god idé at bevare læsetålmodigheden lidt endnu.

 

Frist i overenskomsten

Fra 1. oktober 2020 bliver det nemlig obligatorisk for alle ydere og behandlende medhjælpere at tilbyde indlæg til patienter med diabetes, svær ledde- eller psoriasisgigt, nedgroede negle eller arvæv efter strålebehandling af fodvorter. Det står i overenskomsten fra 2017, hvor der blev givet en frist på tre år til de fodterapeuter, der på daværende tidspunkt allerede arbejdede under overenskomsten. Den frist nærmer sig nu, og derfor er det tid til, at de sidste kommer med på vognen.

’Som formand ligger det mig meget på sinde, at alle os, der arbejder under overenskomsten, tilbyder at indlæg, som jeg anser, som en uundværlig del af den forebyggende fodterapi. Jeg mener ikke, at vi kan løfte forebyggelsen tilfredsstillende, uden at tilbyde at aflaste og korrigere vores patienters fodproblemer. Indlæg er en af vores spidskompetencer, som ingen andre faggrupper mestrer på lige fod med os og derfor har vi også et ansvar for at løfte den sundhedsopgave og sørge for at vores kompetencer kommer patienterne og samfundet til gode’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

 

Fonden finansierer kursusforløbet

For at støtte medlemmerne i at opgradere deres kompetencer inden for indlægsbehandlinger, tilbyder Danske Fodterapeuter et kursusforløb. Kurserne er finansieret af Kvalitets- og efteruddannelsesfonden for fodterapi og koster derfor kun et symbolsk beløb for alle, der arbejder under overenskomsten. Alle andre medlemmer må også gerne deltage, men det bliver til en højere pris, da de ikke betaler til fonden via honorarerne. Kursusforløbene, der består af op til tre moduler, starter op i sensommeren 2019, hvor der er god tid til at nå i mål inden oktober 2020.

 

Vigtigt skridt i den faglige udvikling

’Jeg er glad for at fonden har givet os mulighed for at støtte medlemmerne i at udvikle deres kompetencer, så vi alle kan komme op på samme standard i indlægsbehandlingen. Det er et stort og vigtigt skridt i vores faglige udvikling, som jeg har set frem til i mange år’, siger hun.


Vil du allerede nu tilmelde dig kursusforløbet, kan du læse mere om det i kursuskalenderen. Vær omhyggelig, når du vælger kursus, da du både kan vælge mellem mange datoer, flere steder og forløb på enten to og tre moduler, alt afhængig af dit udgangspunkt. Arbejder du uden for overenskomsten, skal du vælge det kursusforløb, hvor der står ’for dig som ikke arbejder under overenskomsten’.

Skynd dig at melde dig til indlægskurset, hvis du ikke allerede tilbyder indlæg.
Skynd dig at melde dig til indlægskurset, hvis du ikke allerede tilbyder indlæg.

Om indlægskravet

  • Du kan læse om indlægskravet i overenskomstens §9 stk. 11-13.

  • Er du tiltrådt overenskomsten efter oktober 2017, har du hele tiden skullet kunne tilbyde indlæg og er dermed ikke omfattet af fristen i 2020.

  • Er du tiltrådt overenskomsten inden oktober 2017, har du mulighed for at søge dispensation. Du kan dog kun gøre dig forhåbninger om at få en dispensation, hvis du er over 60 år eller på grund af personlige årsager. Det er samarbejdsudvalgene i hver region, der tager stilling til ansøgningerne.

  • Du kan ikke få dispensation, fordi du har en mobil klinik eller pladsmangel. Du anbefales i stedet at leje dig ind på en kollegas værksted.

Se kursusforløbet i kursuskalenderen