Det risikobaserede tilsyn er igangsat, og de første fodterapeuter er blevet varslet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. I den forbindelse har sekretariatet også fået en del spørgsmål til akkrediteringsprocessen.

 

Det kan være svært at se forskel på det risikobaserede tilsyn og akkrediteringsprocessen, og mange får blandet de to ting sammen. Det er helt forståeligt, idet akkrediteringsprocessen og det risikobaserede tilsyn helt overordnet handler om det samme: At kvalitetssikre behandlingerne til borgerne.  

 

Hvad er forskellen på tilsyn og akkreditering?

Det risikobaserede tilsyn er vedtaget af Folketinget for at styrke patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Tilsynet er bestemt ved lov og er derfor ikke noget, som Danske Fodterapeuter reelt har haft mulighed for at modsige sig - dog har vi forsøgt at påvirke rammen for tilsynet så meget som muligt.

Ønsket om akkreditering er ikke vedtaget i Folketinget, men er derimod et krav, som Danske Regioner første gang fremsatte overfor Danske Fodterapeuter ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2014. Tilsynet og akkrediteringen har derfor to forskellige ”ejermænd”, og mens tilsynet allerede er iværksat, er der endnu ingen afklaring omkring akkrediteringen.

 

Hvornår skal vi akkrediteres?

I foråret skal Danske Fodterapeuter forhandle ny overenskomst med Danske Regioner, og vi ved allerede nu, at Danske Regioner vil stille krav om akkreditering af fodterapiklinikker med ydernummer efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Danske Regioner ønskede ved sidste overenskomstforhandling at gennemføre et pilotprojekt, der skulle udvikle og teste akkrediteringsstandarderne. 10 klinikker er blevet pilottestet, og på baggrund af det har IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) arbejdet videre med standarderne og er nu endt ud med otte standarder til akkreditering af fodterapiklinikker.

Standarderne ligger nu i skrivebordsskuffen og afventer de kommende overenskomstforhandlinger mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner, hvor akkrediteringen er til forhandling. Akkrediteringen er derfor slet ikke sikker endnu, og Danske Fodterapeuter kan ikke melde nogen tidsplan ud for akkrediteringsprocessen før efter overenskomstforhandlingerne i maj/juni 2017.

 

Det ved vi nu

  • Hvis parterne ved overenskomstfornyelsen aftaler at akkreditere fodterapeuter, kommer IKAS til at stå for akkrediteringsbesøgene.
  • Det vil blive obligatorisk for klinikker med en eller flere ydere at lade sig akkreditere, hvorimod det bliver et tilbud til klinikker, hvor der udelukkende er fodterapeuter uden ydernummer.
  • Akkrediteringen af fodterapeuter bliver enten lavet i en to-årig eller tre-årig cyklus.
  • Du vil formentlig få et varsel på minimum otte måneder, så du kan nå at arbejde med standarderne inden besøget.
  • IKAS vil tilbyde opstartsmøder og give dig mulighed for rådgivning.
  • Du får en kompensation for de ressourcer, du har brugt på akkrediteringsprocessen.  
Akkrediteringen ligger på bordet i maj eller juni måned 2017, når Danske Fodterapeuter mødes med Danske Regioner til overenskomsforhandlinger.
Akkrediteringen ligger på bordet i maj eller juni måned 2017, når Danske Fodterapeuter mødes med Danske Regioner til overenskomsforhandlinger.

Det mener Danske Fodterapeuter om akkrediteringen


’Jeg har store forventninger til den kommende proces. Jeg tror på, at det vil give vores fag et kvalitetsløft, styrke vores anseelse og cementere os som en fast del af sundhedsvæsnet.’
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter

Læs Tina Christensens leder om akkreditering fra august 2015