Af Tina Rønhøj/kommunikationsmedarbejder

1 krone mindre får du i kassen, hver gang du giver en fodbehandling B til en patient med diabetes eller gigt fra den 1. april 2019. Det skyldes, at honorarerne i overenskomsten falder med 0,33 procent, fordi priserne i samfundet er faldet fra juli sidste år til januar 2019.

Lavere honorarer er ikke en normal udvikling og er ikke sket siden 2011, hvor Danske Fodterapeuter indgik en ny overenskomst med Danske Regioner efter en konfliktperiode. Til gengæld kan du glæde dig over, at du ikke skal have så mange penge op af lommen, når du er forbruger.  

Honorarerne justeres, hvis regionalt ansatte får mere i lønposen, men det har de ikke fået i denne periode og derfor kan det ikke veje op for prisfaldet i samfundet i denne omgang.

I praksis betyder det, at fx behandlingsydelse B falder 1,14 kroner fra 344,96 til 343,82 kroner, mens ydelsen fremstilling og påsætning af en ny bøjle falder 0,73 øre fra 221,05 til 220,32 kroner og et par indlæg – type 2 – falder 4,38 kroner fra 1326,33 til 1321,95 kroner.

Om honorarreguleringen siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter:

'Jeg er helt enig i, at det er træls, at vi er gået lidt ned i honorar på praksisoverenskomsten. Det er paragraf 32, stk. 2, som ligger til grund for beregningen, og vi er ikke den eneste praksisgruppe med den beregningsmodel. Jeg synes, at man skal se honorarerne over en længere årrække, hvor de i nogle halvår er steget en smule, mens de i andre er steget betydeligt. Og lige nu ved vi jo ikke, hvordan reguleringen ser ud til oktober'.

Uanset hvad, kommer vi ikke udenom, at honorarerne ligger en del under vores klinikpris – det gør de også for mit vedkommende. Derfor har vi også sagt siden 2011, at medlemmerne så vidt muligt skal undgå at lade hovedvægten af jeres patientgrundlag ligge på overenskomstpatienter.

Det er altid os selv, der laver en faglig vurdering af, hvor mange behandlinger, en patient har behov for og derfor har vi selv indflydelse på, hvordan vores patientgrundlag fordeler sig. For eksempel står der jo ingen steder, at diabetespatienter i risikogruppe 3 SKAL have 9 behandlinger. De skal have det antal behandlinger, vi vurderer, de har behov for - dog max 9. Og det er den vurdering, vi skal være bedre til at lave - på forsvarlig vis vel at mærke.

At ’overbehandle’ patienterne under overenskomsten giver ikke mening, når honorarerne ligger så meget under vores klinikpriser. Derfor kan vi, ved blive bedre til at udføre faglige vurderinger, frigive tider, som kan fyldes ud med patienter, der betaler klinikprisen.

Politisk skal der dog ikke herske nogen tvivl om, at vi arbejder for højere honorarer ved næste overenskomstforhandlinger, så vi kan blive bedre betalt for den tid, vi bruger på at leve op til krav om blandt andet hygiejne og journalføring'.

Hvordan beregnes honorarerne?

Det er vilkårene i overenskomsten - der er baseret på to andele - som fastsætter, hvordan honorarerne skal stige eller falde.

1.Den ene andel er omkostningsandelen, som er knyttet til priserne i samfundet, hvilket man kan se i nettoprisindekset. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. april 2019, kigger man på prisstigninger i perioden fra juli 2018 til januar 2019, som lå på minus 0,97 procent. Omkostningsandelen står dog kun for en tredjedel af, hvor meget honorarerne skal reguleres med – svarende til 34 procent.

2. Den anden andel er nettoandelen, som er knyttet til den lønstigning, regionalt ansatte får. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. april 2019, kigger man på lønstigningen i perioden fra oktober 2018 til april 2019. Omkostningsandelen står for totredjedele af, hvor meget honorarerne reguleres med – svarende til 66 procent.

Du kan læse mere om regulering af honorarer i overenskomstens §32, stk. 2. 

Sådan er honorarerne steget
1. oktober 2018: 1,37 procent
1. juni 2018: 0,5 procent (forsinket på grund af konflikten på det offentlige område)
1. oktober 2017: Ny overenskomst trådte i kraft og indebar blandt andet stigninger på 15 procent på fodstatusydelserne.
1. april 2017: 0,34 procent
1. oktober 2016: 0,46 procent
1. januar 2016: 0,36 procent
1. oktober 2015: 0,36 procent
1. april 2015: 0,19 procent