Af Tina Rønhøj/kommunikationsmedarbejder

Reglerne om det udvidede helbredstillæg er i gang med at blive revideret og Beskæftigelsesministeriet er ved at udarbejde modeller, der kan forenkle og forbedre reglerne. Sådan skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Alle kan udfylde dokumentationen
Det er Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører i Socialistisk Folkeparti, som har bedt ministeren svare på, om man stiller krav til den sundhedsfaglige dokumentation, når kommunerne bevilger helbredstillæg til fodbehandling. Hun spørger også om dokumentationen – kaldet faglige erklæringer – skal udarbejdes af en autoriseret sundhedsperson, der skal leve op til autorisationsloven, eller om den kan laves af enhver?

Til det svarer beskæftigelsesministeren, at der ikke er nogen regler for den sundhedsfaglige dokumentation eller hvem, der skal udarbejde den. Ej heller stilles der krav om autorisation, men at kommunen naturligvis skal sørge for, at de træffer afgørelsen på et fagligt grundlag.

Det er ikke første gang, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har skullet forholde sig til problematikkerne med reglerne om udvidet helbredstillæg til fodbehandling. Flere gange siden DR Kontant i efteråret viste nogle af de konsekvenser, der kan være ved, at der er et hul i loven om helbredstillæg, har politiske sundhedsordførere spurgt ministeren om det.

Overvejer landsdækkende takster
Tilbage i oktober 2018 spurgte Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører i Socialdemokratiet, hvad ministerens holdning var til, at kommunerne bevilger borgerne tilskud til en sundhedsydelse hos ikkeautoriserede behandlere uden patientsikkerhed? Hvor patienterne kan have diabetes, gigt og andre alvorlige sygdomme.

Dengang var beskæftigelsesministerens svar også, at der arbejdes på at revidere reglerne om helbredstillæg i regi af sammenhængsreformen. Og at de har en ambition om at indføre landsdækkende takster for udvidet helbredstillæg. Han svarede samtidig, at han vil sikre, at den problemstilling, som udsendelsen i DR Kontant pegede på i forhold til fodbehandlinger, ville indgå i arbejdet.

Tilfreds med udmeldingen
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter er utrolig glad for, at beskæftigelsesministeren er gået i gang med at se på reglerne for det udvidede helbredstillæg.

'Vi har sammen med Diabetesforeningen i flere omgange gjort ministeren opmærksom på de huller, vi mener, der er i de nuværende regler og håber, at han vil tage vores betragtninger med i sine overvejelser. Det er frustrerende som sundhedsperson inden for et anerkendt fag, der har været autoriseret siden 1972, at opleve, at offentlige tilskud stadig går til ikke-autoriserede behandlere, hvor der hverken stilles krav til faglige kompetencer eller patientsikkerhed. Kommunerne ved reelt set ikke, hvad de får for pengene, og mange borgere er uvidende om, at de ikke kan klage eller søge erstatning i det offentlige sundhedsvæsen, hvis behandlingen går galt.  Jeg undrer mig over, at man vil bruge skattekroner på behandlinger, hvor man ikke fører kontrol med kvalitet og patientsikkerhed’.

Hvornår nye regler for det udvidede helbredstillæg kan blive en realitet afhænger altså af sammenhængsreformen, som på nuværende tidspunkt ser ud til at blive udskudt til den anden side af det forestående folketingsvalg.  

 

Læs artikel 'Hul i loven lader patienter i stikken', der omtaler udsendelsen i DR Kontant om fodplejeuddannelsen i Skønhedshuset i Vejle, der satte uerfarne elever til at ordne fødder på borgere med tilskud fra kommunen. Du kan også finde et link til udsendelse i artiklen. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) arbejder på en ny model, der kan forenkle og forbedre reglerne for det udvidede helbredstillæg. Foto: Steen Brogaard.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) arbejder på en ny model, der kan forenkle og forbedre reglerne for det udvidede helbredstillæg. Foto: Steen Brogaard.
Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører i SF, har spurgt beskræftigelsesministeren, om man stiller krav til, hvem der udfører den faglige dokumentation, der ligger til grund for bevillingerne af det udvidede helbredstillæg. Foto: Steen Brogaard.
Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører i SF, har spurgt beskræftigelsesministeren, om man stiller krav til, hvem der udfører den faglige dokumentation, der ligger til grund for bevillingerne af det udvidede helbredstillæg. Foto: Steen Brogaard.
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, glæder sig over, at ministeren vil forbedre reglerne for det udvidede helbredstillæg til fodbehandling.
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, glæder sig over, at ministeren vil forbedre reglerne for det udvidede helbredstillæg til fodbehandling.