Region Hovedstaden vil gøre det nemmere for borgere med funktionsnedsættelser at vælge en statsautoriseret fodterapeut. Derfor sætter Region Hovedstaden i efteråret 2017 fokus på mærkeordningen God Adgang, der med syv forskellige mærker sikrer borgere med funktionsnedsættelser let tilgængelig viden om de fysiske adgangsforhold hos regionens fodterapeuter. 

Målet er, at langt flere fodterapeuter bliver en del af God Adgang, så borgere med funktionsnedsættelse lettere kan finde en praksis, der passer til dem. God Adgang handler om at hjælpe borgere med funktionsnedsættelser til at få et overblik over adgangsforhold, så de ikke går forgæves til behandling. Der er derfor ikke krav om, at du skal ændre de fysiske rammer i din praksis for at blive en del af ordningen. 

Region Hovedstaden tilbyder frem til udgangen af 2019 et gratis besøg af en konsulent fra God Adgang. Konsulenten udarbejder en beskrivelse af de fysiske adgangsforhold i din praksis og tildeler din praksis de mærker, hvis minimumskrav din praksis’ adgangsforhold imødekommer. Beskrivelsen af praksissen bliver herefter tilgængelig på hjemmesiden godadgang.dk og sundhed.dk, ligesom du bliver tilbudt materiale til din hjemmeside. Det er endvidere gratis at være medlem af God Adgang frem til udgangen af 2019.

Region Hovedstadens kampagne for God Adgang løber fra uge 40 og frem til uge 46, hvor størstedelen af regionens praksisser bliver kontaktet. Region Hovedstaden sætter desuden fokus på indsatsen ved at skabe omtale i relevante lokale og regionale medier samt ved at informere om God Adgang til borgere med funktionsnedsættelse – eksempelvis med hjælp fra Danske Handicaporganisationer, der bakker op om God Adgang.

Læs mere om indsatsen og God Adgang her: http://www.regionh.dk/godadgang