Af Tina Rønhøj/ kommunikationsmedarbejder

Flere og flere mennesker med svær ledde- og psoriasisgigt søger behandling hos fodterapeuter med en henvisning. Det viser dugfriske tal fra Danske Regioner, hvor antallet er steget med knap 3000 – svarende til 56 procent siden 2012.

Flere får gigt
Det er især mennesker med leddegigt, der lægger vejen forbi fodterapien, men stigningen skyldes også, at mennesker med psoriasisgigt sidste år fik ret til en henvisning til fodterapeut. Stigningen kan skyldes flere faktorer, blandt andet at antallet af mennesker med gigt stiger i henhold til Gigtforeningen. De forventer, at 20 procent flere vil have leddegigt i 2050. Sammenholdt med, at levealderen er steget i de sidste mange år, giver det nogle svar på den opadgående kurve.

Får øje på forebyggelsen
’Jeg tror også, at stigningen skyldes, at flere får øje på fodterapeuters kompetencer, og at fodterapien giver nogle muligheder for behandling med blandt andet indlæg og småaflastninger, som er smertelindrende og ikke indebærer operationer. Samtidig kan fodterapien forebygge at problemerne udvikler sig i samme hast, hvilket kan bidrage til større livskvalitet’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Sammenlignet med tidligere år, kan man se på udviklingen i tallene, at mennesker med psoriasisgigt også har fået adgang til tilskud til fodterapi. Antallet af patienter med de to gigtformer er steget med flere end 500, hvilket svarer til en stigning på 7,2 procent, der er ekstraordinær i forhold til tidligere år. Tilskud til psoriasisgigt blev indført 1. juli 2018 i en prøveperiode indtil 31. december 2021.

34 procent flere diabetikere
Antallet af gigtpatienter er dog ikke den eneste gruppe af patienter, der i stadigt stigende grad strømmer til klinikkerne. 4600 flere med diabetes har lagt vejen forbi fra 2017 til 2018, hvilket er en stigning på 3,4 procent. Siden 2011 er antallet af diabetespatienter i klinikkerne steget med 34 procent.

’Jeg er glad for at se, at flere diabetikere bliver klar over, hvor vigtigt det er at få tjekket sine fødder. Sundhedsstyrelsen anbefaler alle med diabetes at få en fodstatus hos en statsautoriseret fodterapeut mindst en gang om året, og det er der heldigvis flere og flere med diabetes, der tager alvorligt. Jeg vil gerne rose lægerne for at gøre en stor indsats i den retning, da jeg ved, at langt de fleste konsekvent henviser deres patienter med diabetes til fodterapi. Jeg ved godt, at lægerne ikke kan tvinge deres patienter, men hvis de gentagne gange får at vide, hvor vigtigt det er at forebygge diabetiske fodsår, kan det motivere dem til at komme af sted. Og den indsats redder fødder fra amputation’, siger Tina Christensen.

En tredjedel flere patienter
Samlet set er antallet af patienter med en henvisning steget med 36.887, siden overenskomsten trådte i kraft i 2011, hvilket svarer til en tredjedel flere.

’Det er en fantastisk udvikling, som jeg også tror gælder for patienter uden henvisning. Det er min opfattelse, at danskerne gradvist bliver mere og mere interesseret i at forebygge fodproblemer. Det skyldes også, at vi som samfund er blevet rigere og har flere penge til at betale for det. Og så er det min erfaring, at mine patienter er blevet mere bevidste om, hvor de får kvalitet i behandlingen. At de gerne vil behandles af en autoriseret sundhedsperson, hvor de ved, at det offentlige sundhedsvæsen styrer alt fra uddannelse, til kontrol af standarden på klinikken og sørger for at patienternes sikkerhedsnet er på plads’, siger hun.

Lindrer flere nedgroede negle
Udover gigt- og diabetespatienter er antallet af patienter med nedgroede negle også steget. 3000 flere er kommet til siden 2011, hvilket svarer til 15 procent.

’Vores behandlinger med neglebøjler til nedgroede negle er en simpel og nem metode til at rette op på neglen og lindre smerterne øjeblikkeligt. Det er også en yderst effektiv metode til at forebygge operationer, som er smertefulde og omkostningstunge for samfundet. I 2018 behandlede vi cirka 22.000 patienter med nedgroede negle til den nette sum af cirka 275 kroner pr. patient i gennemsnit, hvilket er en meget billig måde at forebygge kostbare operationer på. Derfor giver det god mening at henvise til os’, siger hun.

Færre med arvæv
Den eneste patientgruppe, hvor antallet ligger nogenlunde stille er mennesker med arvæv efter strålebehandling af fodvorter. Antallet er faldet med 29 patienter, hvilket svarer til et fald på få promiller.

’Det giver god mening i og med, at man stoppede med at behandle vorter med strålebehandling i 1977 og derfor kommer der ikke nye patienter til med dette problem’, siger hun.

Flere og flere danskere opsøger fodterapeut, når de har problemer med fødderne.
Flere og flere danskere opsøger fodterapeut, når de har problemer med fødderne.

Stigning i patienter fra 2012 til 2018

Gruppe/år

2012

2018

Diabetes

90.137

121.225

Leddegigt (+psoriasisgigt fra 2018)

5.110

7.976

Nedgroede negle

18.864

21.705

Arvæv efter strålebehandling/vorter

1.699

1.670

                            
I alt


114.968


151.855

Kilde: CSC Sandihealth