I oktober måned vil du modtage en faktura med gebyret for det sundhedsfaglige tilsyn i 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Gebyret, der oprindeligt skulle have været opkrævet i juni måned, blev udsat på grund coronanedlukningen af samfundet.

Fakturaen bliver sendt til din virksomheds e-boks og gebyret bliver opkrævet på baggrund af de oplysninger, du har registreret i Behandlingsstedsregistret. Du skal derfor være opmærksom på, om oplysningerne er korrekte på fakturaen. Hvis ikke, skal du opdatere oplysningerne via en selvbetjeningsløsning og kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du ønsker en ny faktura. 

I 2020 lyder gebyret på 2.029 kroner for en enkeltmandsklinikker (kategori 5) og 2.368 kroner for flermandsklinikker (kategori 4). Se alle satser for de årlige gebyrer 2020 www.stps.dk/gebyr.

14. september 2020

Hygiejnevejledninger

Faggruppen er ikke udpeget til at få sundhedsfagligt tilsyn i 2020, men hvis du vil vide mere om, at du lever op til tilsynet, kan du finde vejledninger til, hvordan du fx håndterer rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter her:

  1. Generel infektionshygiejnisk viden
  2. Håndhygiejne, uniformshygiejne og personlige værnemidler
  3. Indretning og rengøring af lokaler
  4. Rengøring, desinfektion og sterilisation af behandlingsinstrumenter og diagnoseværktøjer
  5. Smittefarlige patienter
  6. Hjemmebehandling.

 

I juni måned udsatte Styrelsen for Patientsikkerhed at opkræve det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn. Det gebyr opkræves i oktober måned. Foto: IstockPhoto
I juni måned udsatte Styrelsen for Patientsikkerhed at opkræve det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn. Det gebyr opkræves i oktober måned. Foto: IstockPhoto

Om det sundhedsfaglige tilsyn
Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. Ordningen er bestemt i Sundhedsloven og størrelsen på gebyret afhænger af behandlingsstedets kategori og omsætning.

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, registrering og gebyr på www.stps.dk/rbt. Styrelsen kan kontaktes med spørgsmål på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.