Forsommeren er normalt det tidspunkt, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed sender den årlige faktura for betaling for det sundhedsfaglige tilsyn. I lyset af coronakrisen og den spinkle indtjening i klinikkerne har Danske Fodterapeuter kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre, om det er muligt at gøre noget ved denne opkrævning.

Danske Fodterapeuter har ikke været alene om at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed om bekymringer for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen. Og derfor har de nu besluttet at udskyde betalingen for gebyret til efter sommerferien, hvor de håber, at situationen er mere normal

Udskydelse af betalingstidspunktet forringer ikke din mulighed for at søge kompensation for gebyret som en fast udgift, da dette alligevel skal periodiseres. Så husk at regne gebyret med, hvis du søger om kompensation for driftsudgifter. 

Læs mere om det sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed udskyder betalingen for gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn på grund af coronakrisenFoto: IstockPhoto
Styrelsen for Patientsikkerhed udskyder betalingen for gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn på grund af coronakrisenFoto: IstockPhoto