Af Tina Rønhøj, kommunikationsmedarbejder

Ideer, forslag og ønsker hvirvler rundt i mødelokalet på Danhostel Copenhagen Amager, da fem fysioterapeuter og fem fodterapeuter i denne uge blev sat sammen for at finde ud af, hvordan faggrupperne kan skabe en synenergi, hvis tværfagligheden dyrkes i højere grad end i dag. Workshoppen er sat i verden af Danske Fodterapeuter og Danske Fysioterapeuter.

Faglige snitflader
Kristian Lysholt Mathiasen, direktør i Danske Fodterapeuter, siger: ’Fod- og fysioterapeuter har nogle faglige snitflader såsom fejlstillinger og idrætsskader i fødder, ankler og knæ, som jeg tror kunne udvikles til fordel for patienterne og faggrupperne, hvis vi fik et større samarbejde. Derfor synes jeg, at det er interessant at bringe repræsentanter for begge faggrupper sammen for at høre, hvilke retninger de selv mener, at vi kan gå i’.

Workshoppen sættes i gang med en runde, hvor de ti fod- og fysioterapeuter præsenterer sig. Størstedelen er klinikejere med adskillige ansatte eller indlejere og samarbejde med diætister, osteopater og ergoterapeuter. Kun få har et etableret og velfungerende samarbejde på tværs af de to tilstedeværende faggrupper. Også selvom de har klinik i samme hus. De nævner blandt andet frokosten som en god måde at nærme sig hinanden på.  

Brainstorm om udvikling og vækst
De ti terapeuter bliver derefter delt i to blandede grupper, hvor de brainstormer om ideer til udvikling og vækst. Det står hurtigt klart, at deltagerne mangler viden om hinandens faglige kompetencer. Og de mener, at det er afgørende for at bryde barriererne og øge trygheden ved at henvise til hinanden. De bliver enige om, at faggrupperne skal blive bedre til at markedsføre sig over for hinanden. Derfor foreslår de blandt andet at deltage i hinandens fagkongresser med en stand eller ved at holde et indlæg og at holde en fælles fod/fysdag, der kunne passe til begge faggrupper. Derudover kommer det på tale at udvikle et nyt, fælles kursuskoncept, der kunne munde ud i en certificering.

Deling af faglig viden og ideer, eventuelt via videooptagelser eller online, tværfaglige patientkonferencer, bliver også foreslået sammen med fællesbooking, branchecertificeret produktserie, workshops, træningsprogrammer, foredrag, studieture og lokaler. De mener også, at det kan være en idé få del i de områder, hvor en af faggrupperne allerede er tilstede og kan se en fordel i at inddrage den anden. For eksempel deltager fysioterapeuter i mange talentprogrammer for sportsfolk, hvor der med fordel kunne tilknyttes en fast fodterapeut.

6000 flere fysioterapeuter i 2025
’I 2018 fylder Danske Fysioterapeuter 100 år og planlægger at brande sig, fordi der stadig er mange, der tror, at fysioterapi kun er massage. Vi står samtidig over for den udfordring, at der bliver uddannet mange fysioterapeuter, som Danske Fysioterapeuter forventer vil ligge på 6000 flere i 2025, hvilket vil få arbejdsløsheden til at stige. Vi regner med, at de 6000 fysioterapeuter primært skal ansættes i den private sektor. I dag fordeler fysioterapeuters omsætning på fire hovedgrupper. 40 procent er vederlagsfri fysioterapi i kommunerne. Cirka 20 procent får henvisning fra lægen, hvor der er egenbetaling og tilskud fra regioner. Omkring 30 procent er fuld egenbetaling fra almen praksis og 12 procent er helt uden henvisning’, siger Claus Pedersen. Han er erhvervskonsulent i Danske Fysioterapeuter og faciliterer workshoppen. Han rådgiver til daglig fysioterapeuter i at udvikle deres forretning og iværksættere om at komme godt i gang. I oktober måned vil han desuden dele ud af sin viden på tre gåhjemmøder i Danske Fodterapeuter, hvor medlemmerne kan lære at udvikle deres forretning.

I dag er der omkring 14.000 fysioterapeuter i Danmark, men kun cirka 1.800 fodterapeuter fordelt på omkring 1000 klinikker.

Lav arbejdsløsning blandt fodterapeuter
’Der kommer også flere fodterapeuter i fremtiden, da antallet af studiepladser blev sat op for nogle år siden, fordi der manglede fodterapeuter. Faggruppen har fortsat lav arbejdsløshed, men da 95 procent af alle fodterapeuter er selvstændige er det svært at opgøre. Fodterapeuter uddannes på erhvervsskoler og har en gennemsnitsalder på 37 år, når de får autorisationen. Til gengæld har størstedelen én eller flere uddannelser bag sig såsom sosu-assistent eller sygeplejerske. Fire patientgrupper kan få tilskud til fodterapi på 40 eller 50 procent. Fodterapeuter yder ikke vederlagsfri behandling, men giver tilskud under helbredstillægget ligesom fysioterapeuter’, siger Kristian Lysholt Mathiasen.

Fælles initiativer på tegnebrættet
I en anden runde skal deltagerne blive mere konkrete i forhold til, hvad foreningerne kan gøre for at støtte op om ideerne. Og deltagerne mener, at artikler i begge fagblade og fælles brochurer er oplagte. Ligesom gratis, fælles regionsarrangementer med et godt trækplaster kunne fungere. Midlertidig udleje af lokaler i klinikkerne til nyuddannede er også med i idépaletten, da det vil kunne hjælpe mange i gang med deres erhverv og give dem et netværk. I særlig grad er deltagerne begejstrede for fælles studieture, som Claus Pedersen - uden at blinke - mener ligger lige til højrebenet. Lidt sværere er det dog med rådgivning for tværfaglige klinikker, hvor organisationerne må i tænkeboks for at finde en løsning.

Et par andre forslag svæver også i luften, da workshoppen rammer afslutningstidspunktet. Fx hvordan man finder den rette samarbejdspartner, når man ikke kender nogen på forhånd. Endvidere finder deltagerne det problematisk at udveksle viden om konkrete patienter via webcam eller patientkonferencer uden at overskride loven.

Deltagerne kunne uden tvivl have fortsat snakken hele aftenen, men nu er bolden givet op, og det er op til organisationerne at skyde den videre ud i verden. Begge grupper er i hvert fald meget opsatte på at være med i spillet.

Charlotte Midtgaard (tv), fodterapeut, og Mette Kuhre, fysioterapeut, starter workshoppen med at kredse sig ind på hinandens faglighed.
Charlotte Midtgaard (tv), fodterapeut, og Mette Kuhre, fysioterapeut, starter workshoppen med at kredse sig ind på hinandens faglighed.
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, fortæller om sine gode erfaringer med at samarbejde med en fysioterapeut, der ligger fem kilometer væk fra klinikken. Hun fortæller, at de primært kommunikerer via mails.
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, fortæller om sine gode erfaringer med at samarbejde med en fysioterapeut, der ligger fem kilometer væk fra klinikken. Hun fortæller, at de primært kommunikerer via mails.
Dorthe Gransøe (th), fodterapeut, arbejder i samme hus som cirka 20 fysioterapeuter. Hun har fået øjnene op for, at faggrupperne kender for lidt til hinanden og planlægger nu et gåhjemmøde i hendes klinik.
Dorthe Gransøe (th), fodterapeut, arbejder i samme hus som cirka 20 fysioterapeuter. Hun har fået øjnene op for, at faggrupperne kender for lidt til hinanden og planlægger nu et gåhjemmøde i hendes klinik.
Jakob Gjettermann Knudsen, fysioterapeut, synes, at det ville være oplagt at knytte faste fodterapeuter til de talentteams, som fysioterapeuter er en del af.
Jakob Gjettermann Knudsen, fysioterapeut, synes, at det ville være oplagt at knytte faste fodterapeuter til de talentteams, som fysioterapeuter er en del af.
Søren Nygaard, fodterapeut, mener, at det ville være interessant at kunne danne en platform, hvor fodterapeuter og fysioterapeuter kunne sparre tværfagligt om patientcases.
Søren Nygaard, fodterapeut, mener, at det ville være interessant at kunne danne en platform, hvor fodterapeuter og fysioterapeuter kunne sparre tværfagligt om patientcases.