Af Tina Rønhøj, kommunikationskonsulent

Forhandlinger med kiropraktorer, læger, fodterapeuter og andre faggrupper ligger alle som perler på en snor, når det er sæson for overenskomstforhandlinger med Danske Regioner. Derfor skal der ikke så meget forsinkelse til i det stramme tidsprogram, før en perle rykker ved hele rækken, der kommer efter. Det er netop, hvad der er sket og derfor er overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og Danske Fodterapeuter for privatpraktiserende fodterapeuter udskudt til efter sommerferien 2020.

Udsættelse er et vilkår
’Jeg ville rigtig gerne have været gået i gang med forhandlingerne som aftalt her i foråret af flere årsager. I særdeleshed fordi mange medlemmer giver udtryk for, at honorarerne er utidssvarende og er sakket bagud i forhold til de ordinære klinikpriser for patienter uden henvisning. Det betyder, at mange medlemmer sætter penge til hver gang, der kommer en patient med diabetes eller gigt, og den situation så jeg gerne blev forbedret hurtigst muligt’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Hun erkender dog, at det er et vilkår, at forhandlinger udsættes.

’Det er noget, vi må leve med, på lige fod med alle andre faggrupper i sundhedsvæsenet. Og vi ville ikke få noget ud af at insistere på at fastholde tidspunktet, fordi det ville betyde, at vi skulle forhandle samtidig med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Det ville overskygge vores område fuldstændigt, fordi PLOs medlemmer åbenlyst spiller en helt anden rolle og har en helt anden volume i sundhedsvæsenet, end vi har. Og det ville forpurre chancen for at starte op med et positivt forhandlingsklima, hvilket jeg mener er afgørende for at nå et godt resultat’.

Kæmpestort maskineri
Udsættelsen af forhandlingerne kommer sikkert heller ikke bag på medlemmer, der har været i faget i en årrække. De ved fra forhandlingerne i 2013 og 2017, der også blev udsat, at det er forventeligt. Og tilbage i 2011, hvor en helt ny overenskomst skulle falde på plads efter en mangeårig konflikt, tog det også lang tid at høvle knasterne af og lande en ny aftale. Dengang var det faggruppens eget tovtrækkeri med Danske Regioner, der var skyld i det, mens det denne gang er de andre faggruppers forsinkelser.

’Det er klart, jeg ville foretrække at holde mig til planen, og det er jeg overbevist om, at Danske Regioner også ville foretrække. Men det er et kæmpestort maskineri, der bliver sat i gang, når forhandlingerne står på, og det kan være svært at styre processen, fordi forsinkelser kan have mange årsager’, siger Tina Christensen.

Fordele ved at være fleksibel
En anden fordel ved at vente til PLO har forhandlet færdigt, er, at de denne gang skal forhandle om to områder, som vedrører fodterapien, nemlig kronikerområdet og kvalitetsudvikling.

’Vi vil følge godt med i, hvad PLO opnår på de to områder og overveje, om vi vil lade os inspirere af det og gå efter noget af det samme. Så i den situation kan det være en fordel at komme efter de store spillere, der kan bane vejen for os andre’, siger hun.

Selvom forhandlingerne nu er udsat, sættes processen ikke i bero i Danske Fodterapeuter. Her er sekretariat og bestyrelse i gang med at analysere og bearbejde de input, som medlemmer, der arbejder under overenskomsten, er kommet med i en kravsindsamling. Snart vil du også kunne få svar på, hvad dine kolleger prioriterer højst i forhandlingerne, og Sygesikrings- og Forhandlingsudvalgene vil bruge resultaterne som grundlag for de krav, som Danske Regioner bliver præsenteret for, inden forhandlingerne går i gang.

Perlerne på snoren rykker dog ikke ved pris- og lønregulering af honorarer og rammen, der fortsætter, som aftalt i overenskomsten 2017, indtil en ny overenskomst træder i kraft. 

Cirka 3350 praktiserende læger og 250 kiropraktorer skal gennem timeglasset, før Danske Fodterapeuter kan få plads ved forhandlingsbordet hos Danske Regioner.
Cirka 3350 praktiserende læger og 250 kiropraktorer skal gennem timeglasset, før Danske Fodterapeuter kan få plads ved forhandlingsbordet hos Danske Regioner.

Følg med i forhandlingerne

Vil du se, hvordan forhandlingerne mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner forløber, kan du se en tidslinje på denne overenskomstside. Her vil du også kunne finde sidste nyt under hele forløbet og hente andre informationer.

 

Om overenskomsten for privatpraktiserende fodterapeuter

Overenskomsten forhandles mellem Danske Regioner og Danske Fodterapeuter hvert tredje år.
Det er medlemmerne af Forhandlingsudvalget i Danske Fodterapeuter, der sidder ved forhandlingsbordet sammen med medlemmerne af Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Overenskomsten har eksisteret siden 1981, hvor diabetes var det første og eneste speciale.
I 1983 kom ortonyxi med på vognen, efterfulgt af arvæv efter strålebehandling af vorter i 1998, leddegigt i 2007 og psoriasisgigt midlertidigt fra 2018.