Den 1. juli 2016 overtager Topdanmark den obligatoriske erhvervsansvarsforsikring, som automatisk følger med dit medlemskab af Danske Fodterapeuter.

Forsikringen dækker de skader, du eventuelt måtte påføre en patient under udførelse af dit erhverv som fodterapeut.

Den nye forsikring er forbedret på en række punkter i forhold til den gamle forsikring. Bl.a. er forsikringssummen udvidet fra 7 millioner til 10 millioner kr., og flere behandlingstilbud er medtaget.

Desuden er den nye forsikring billigere end den gamle, hvilket betyder, at du fremover kun skal betale 25 kr. pr. kvartal for en bedre forsikring.

 

Du kan selv læse indholdet i forsikringen her.

 

Den nye forsikring træder i kræft den 1. juli 2016.

Du skal som medlem ikke foretage dig noget, forsikringen fortsætter automatisk.

Topdanmark overtager den 1. juli 2016 den obligatoriske erhvervsansvarsforsikring.
Topdanmark overtager den 1. juli 2016 den obligatoriske erhvervsansvarsforsikring.