Folketingsvalgkampen er godt i gang, og du har sikkert allerede gjort dig nogle tanker om, hvor du vil sætte dit kryds den 5. juni. Noget af det, du ikke kan læse om i generelle medier, er, hvad partierne mener om fodterapeuters fremtidige rolle. Derfor har Danske Fodterapeuter spurgt sundhedsordførere eller kandidater for partierne, så du kan overveje, om du vil stemme i forhold til din faggruppe.  

 

Kirsten Normann Andersen
Sundhedsordfører, Socialistisk FolkepartiFoto: Steen Brogaard

I SF er vi tilhængere af gode ben og fødder. Vi hepper derfor også på fodterapeuternes vigtige faglige kompetencer. Vi tror på, at det betaler sig at forebygge frem for at helbrede. Vores fødder har betydning for, hvordan vi klarer hverdagen, og så meget desto mere skal vi forebygge følger af sygdom, som netop rammer fødderne. De helt rigtige faglige kompetencer gør en forskel på, om indsatsen lykkes. Vi skal derfor også være meget bedre til at bruge alle relevante faggrupper.

I SF er vi imidlertid også opmærksomme på, at i takt med, at opgaver flyttes fra det somatiske sundhedsvæsen, så følger der oftere brugerbetaling med. Det mener vi er skævt. For den patient, som vælger den brugerbetalte behandling fra, risikerer at belaste den øvrige del af sundhedssektoren med dyre behandlinger, som i værste fald kan ende med amputation. Forebyggelse betaler sig.

Foto: Steen Brogaard

Flemming Møller Mortensen
Sundhedsordfører, Socialdemokratiet

Som sundhedspolitiker ønsker jeg langt mere fokus på forebyggelse fremfor helbredelse. Heriblandt også forebyggelse af fodlidelser, hvad enten de er betinget af slitage, skader eller sygdom. Den statsautoriserede fodterapeut og fodterapi har en vigtig rolle at spille her. Dybdegående viden om blandt andet anatomi og fysiologi, om fodtøj, hud, negle og bevægeapparatet er nødvendig for at kunne hjælpe borgere med at forebygge og behandle fodlidelser. Ligeledes er det nødvendigt med evnen til at kunne etablere relationer med mennesker, være indlevende og til at kunne samarbejde med andre sundhedsprofessionelle. Det ligger alt sammen implicit i en uddannelse til fodterapeut med dertilhørende statsautorisation. Den statsautoriserede fodterapeut arbejder på lige fod med andre statsautoriserede sundhedsprofessionelle under tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, således at borgere/patienter til enhver tid skal kunne føle sig trygge ved kvaliteten af den udførte behandling. 

Foto: Steen Brogaard

Peder Hvelplund
Sundhedsordfører, Enhedslisten

I fremtidens sundhedsvæsen stiger behovet for autoriserede fodterapeuter i den forebyggende indsats i blandt andet diabetesbehandlingen. Fodterapi kan forebygge komplikationer og i sidste ende amputationer, hvilket er en kæmpegevinst for den enkelte og samfundsøkonomien.

Det er en opgave, der kommer øget fokus på i takt med, at flere opgaver bliver funderet i det nære sundhedsvæsen. Og det kan blive en fordel i en mere tværfaglig og integreret indsats for multisyge, kronikere og svage, ældre patienter. Men det er en afgørende forudsætning, at der følger midler med ud til kommunerne. Derfor er regeringens forslag til sundhedsreform dybt problematisk, fordi den er stærkt underfinansieret. Risikoen er, at kronikere, multisyge og svage, ældre patienter bliver taberne, fordi kommunerne ikke får tilstrækkelige midler med til det øgede antal behandlinger.

Derfor bliver det også særdeles vigtigt at sikre, at patienter, der får tilskud fra kommunerne, kun kan vælge autoriserede fodterapeuter. Sådan er det ikke i dag, og det kan få konsekvenser for kvaliteten, manglende henvisning til læge ved mistanke om følgesygdomme og erstatningsspørgsmål. Det bør være et krav, at behandlingen foregår hos en autoriseret fodterapeut, når du er berettiget til tilskud - uanset om det er fra kommune eller region.

Foto: Folketinget

Marianne Karlsmose
Folketingskandidat for Kristendemokraterne i Sydjylland

I Kristendemokraterne mener vi, at fodterapeuter spiller en vigtig rolle i fremtidens sundhedsvæsen – især i behandlingen og forebyggelse af fodlidelser hos diabetes- og gigtpatienter. Mange mennesker har desuden brug for fodterapeuternes hjælp til de rigtige fodsåler til at mindske smerter. Fodterapeuter indgår som en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, som Kristendemokraterne gerne vil styrke og give flere økonomiske ressourcer. Ved uproblematiske tånegle mener Kristendemokraterne, at hjemmehjælpere skal have lov til at klippe dem hos de ældre, der har behov for hjælp til det. Det, der ikke er svært, skal klares nært ved borgerne. Samtidig er det vigtigt, at fodterapeuterne kommer på banen, når det handler om tånegle, hvor der har udviklet sig til gener.

Mette Abildgaard
Sundhedsordfører, Det Konservative Folkeparti

Autoriserede fodterapeuter skal fremover spille en vigtig rolle i den nære behandling i vores sundhedsvæsen. Derfor er jeg også glad for, at Danske Fodterapeuter mener, at vores udspil til en ny sundhedsreform både kan skabe større fokus på kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne - og ikke mindst skabe en bedre sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. Det er netop disse elementer, som vil være med til at skabe et mere nært og bedre sundhedsvæsen. 

Jeg mener samtidigt, at det er naturligt, at vi i fremtidens sundhedsvæsen stiller krav til behandlernes kundskaber for at sikre den bedst mulige kvalitet, når der er tale om patienter, der på grund af sygdom eller komplikationer, har behov for fodbehandling. Derfor ser vi i Det Konservative Folkeparti et stærkt behov for dygtige og veluddannede fodterapeuter, som fremover skal være med til at sikre borgernes behandling i det nære sundhedsvæsen. 

Foto: Steen Brogaard

Jane Heitmann
Sundheds- og ældreordfører, Venstre

I fremtidens sundhedsvæsen ser jeg gerne et bedre samspil mellem de forskellige niveauer i sundhedsvæsnet, herunder også fodterapeuterne. Og i regeringens sundhedsudspil er der lige nøjagtig fokus på at skabe et både mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi foreslår blandt andet, at der oprettes nye moderne sundhedshuse, hvor forskellige fagligheder kan komplementere hinanden, og hvor man som borger kan få behandling tættere på, hvor man bor. En måde at gøre sundhedsvæsnet både nært og sammenhængende på kunne være at tænke fodterapeuten ind i det samlede behandlingsforløb for patienterne. 

Fodterapeuter spiller allerede en central rolle i sundhedsvæsnet. Sunde og raske fødder er et vigtigt, men ofte også et overset element i vores sundhed. Vi har nok alle på et eller andet tidspunkt prøvet at gå med problemer med fødderne og kan huske hvor smertefuldt, det kan være. En vabel eller et sår kan gøre en immobil, ligesom en nedgroet negl kan give besvimende smerter. Det er dog ikke kun i dag-til-dag tilfælde, at fodterapeuter spiller en vigtig rolle. De spiller en helt særlig rolle, når det kommer til mennesker med kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes eller leddegigt. For disse mennesker spiller fodterapeuterne en helt uvurderlig rolle, og vi skal være bedre til at tænke i helhedsorienteret indsatser for disse mennesker.

Foto: Steen Brogaard

Lise-Lott Blixt
Sundhedsordfører, Dansk Folkeparti
Fodterapeuterne skal på linje med andre fagpersoner inden for sundhedsvæsenet spille en vigtig rolle til gavn for patienterne. Vi har således fået en lang række grupper – senest psoriasisgigt-gruppen – med. Sunde fødder er en afgørende del af vores helbred, og hvis man eksempelvis har en nedsunken forfod, kan det give anledning til hofteproblemer og andre både smertefulde og finansielt tungere lidelser. Det er derfor også vigtigt, at patienter i almen praksis bliver gjort opmærksomme på den værdi, en fodterapeut kan have for deres videre behandling – og det forebyggende aspekt i behandlinger hos en fodterapeut.

Foto: Steen Brogaard

Annette Skov Andersson 
Folketingskandidat for Nye Borgerlige på Fyn og sundhedsordfører
Fodterapeuternes rolle i fremtidens sundhedsvæsen må godt blive mere synlig. Jeg er sygeplejerske, og jeg ved, hvor stor betydning fodterapeuters forebyggende undersøgelser og generelle behandling har. Ikke kun for borgere/patienter med eksempelvis diabetes, men også for mange andre, hvis tilstande kræver særlig observation af fødder, deres status og behov.