Af Tina Rønhøj

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort deres plan for vaccinationsindsatsen i bekæmpelsen af covid-19. I den kan du læse, at fodterapeuter er en del af første fase på lige fod med fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger og resten af sundhedsvæsenet. 

I Sundhedsstyrelsens planlægning af første fase af vaccinationsindsatsen står der i beskrivelsen af målgruppen: Personale i sundheds-, ældre- og evt. socialsektoren med tæt patient eller borgerkontakt, også i ambulante funktioner og i det private erhvervsliv. Dvs. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, fodterapeuter, plejepersonale på plejecentre og i hjemmeplejen m.v

Danske Fodterapeuter forventer, at det i første omgang er ansatte ved plejeboliger og hospitaler, der prioriteres, og at ansatte og selvstændige i praksissektoren står en smule længere tilbage i køen i første fase.

Sundhedsstyrelsen vil hen over jul og nytår informere alle borgere over 18 år om vaccination mod covid-19 og det tilbud, som du får. Danske Fodterapeuter ved ikke, om de her vil tage højde for, at du er autoriseret sundhedsperson.

Regionerne er i gang med at oprette vaccinationscentre, men det kan være, at du får tilbud om et andet sted, ligesom andet personale i sundhedsvæsenet vil få det.