Af Tina Rønhøj

Fodvorter kan være genstridige af komme af med og derfor har borgerne mulighed for at blive behandlet hos lægen eller blive henvist til hudlæge. Fra 1. maj 2021 opfordres de dog i højere grad til selv at stå for behandlingen med præparater i håndkøb eller blive henvist til en fodterapeut med fuldt tilskud, hvis de ikke selv kan behandle fodvorten. Det kan fx være patienter, der ikke kan nå sine fødder, er synshandicappede, psykisk syge, handicappede, har nedsat mobilitet eller situationer, hvor det er vanskeligt for forældre at behandle deres børn.

”Det glæder mig rigtig meget, at fodterapeuter i Region Syddanmark nu får mulighed for at behandle fodvorter med tilskud. Fodterapeuter behandler i forvejen fodvorter og vores faggruppe er højt kvalificeret til at varetage den behandling, fordi vi både kan beskære tæt og aflaste vorten, så den forsvinder hurtigere og ikke gør ondt at gå på”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Fremtidigt speciale
Danske Fodterapeuter har arbejdet længe på at gøre regionerne opmærksomme på, at fodvorter er en af de behandlinger, fodterapeuter med fordel kan løfte fra de praktiserende lægers skuldre.  Når ordningen evalueres, håber Tina Christensen, at det viser sig, at det godt kan betale sig at overlade behandlingen af fodvorter til fodterapeuter.

”Hvis det er tilfældet, håber jeg, at fodvorter kan blive et nyt speciale i overenskomsten. Det er i hvert fald det, der sådanne projekter skal undersøge”, siger hun.

Fremmer måske udviklingen
Fodterapeuter skal behandle fodvorter i en toårig forsøgsordning, hvor patienterne vil få 100 procent i tilskud. Det sker for, at regionen kan sammenligne direkte med den nuværende løsning, hvor fodvortepatienter bliver behandlet hos praktiserende læger eller hudlæger. Regionen besluttede allerede i maj måned 2020 at give grønt lys til projektet, men har ventet på Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse, fordi det skulle være vederlagsfrit. Ministeriet mener, at ordningen kan være med til at fremme udviklingen i sundhedsvæsenet, aflaste lægerne og understøtte princippet om, at opgaver i sundhedsvæsenet skal løses på lavest effektive omkostnings- og omsorgsniveau (LEON-princippet).  Projektet skal evalueres efter to år.

29. april 2021

Region Syddanmark prøver en helt ny model for behandling af fodvorter Foto: Mie Hampen
Region Syddanmark prøver en helt ny model for behandling af fodvorter Foto: Mie Hampen

Tilskud til behandling af fodvorter
Fra 1. maj 2021 og to år frem er det gratis at få behandlet fodvorter i Region Syddanmark, hvis patienterne ikke selv kan stå for behandlingen. Det kan fx være patienter, der ikke kan nå sine fødder, er synshandicappede, psykisk syge, handicappede, har nedsat mobilitet eller situationer, hvor det er vanskeligt for forældre at behandle deres børn. Det er lægen, der skal henvise til behandlingen.

  • Den ydelse, du skal tage for behandlingen, kommer til at ligge under speciale 59, der dækker over behandling af arvæv efter strålebehandling.
  • Patienten skal have en separat henvisning til fodvortebehandling og vil ikke kunne blive behandlet under andre specialehenvisninger.
  • Der er et loft på seks behandlinger pr. henvisning.
  • Patienterne kan anmode lægen om en ny henvisning i særlige tilfælde. Læger kan i særlige tilfælde fortsat henvise til vederlagsfri behandling hos en hudlæge.
    Patienter, der er blevet transplanteret eller får immundæmpende medicin, skal henvises tilbage til lægen, da fodvorter kan være et tegn på, at patienten skal undersøges.