1. januar 2017 vil alle selvstændige fodterapeuter blive omfattet af et nyt risikobaseret tilsyn og skal betale et gebyr på 1.891 kroner om året.

Af Tina Rønhøj

Styrelsen for Patientsikkerhed vil gerne styrke patientsikkerheden i sundhedsvæsenet og forebygge så meget som muligt. Derfor har de revideret tilsynet med autoriserede sundhedspersoner og gjort det proaktivt. Fodterapeuter bliver omfattet af det nye risikobaserede tilsyn på lige fod med andre sundhedspersoner.
 
Ny gebyrkategori
Med tilsynet følger et gebyr, som skal dække udgifterne til arbejdet. I første omgang lå det på 2.207 for alle selvstændige fodterapeuter, men det var Danske Fodterapeuter utilfredse med og har derfor kæmpet politisk for at få prisen sat ned. Det har givet pote og har resulteret i, at der er blevet oprettet en ny, femte kategori for enkeltmandsvirksomheder, som lyder på 1.891 kroner og er baseret på cvr-nummer. Det gælder derfor hver enkelt, selvstændige fodterapeut.  Flermandspraksisser (ApS, IS og fælleseje) hører dog til i kategori fire, hvor gebyret er 2.207 kroner.

’Jeg synes, at det er en stor sejr, at vi har opnået en ny kategori fem, hvor gebyret er billigere end først foreslået. Men vi kunne ikke have gjort det uden opbakningen fra Konservative og Liberal Alliance, som i den grad har kæmpet for vores sag, hvilket jeg er meget taknemmelig for’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Kritiske spørgsmål fra politiske partier
Hvad angår gebyrets størrelse bakker Mette Abildgaard, Konservative, op om Danske Fodterapeuters kritik. Hun har udtalt: ’I forhold til de her gebyrer har vi spurgt utrolig meget ind til den måde, de er kategoriseret på. Vi har haft svært ved at forstå, at der ikke skulle være større forskel på, hvad det koster at føre tilsyn på et plejehjem, hvor der jo alt andet lige er mange ansatte, og hvad det koster at føre tilsyn hos eksempelvis en praktiserende fodterapeut, som har sin egen lille klinik. Vi har spurgt meget ind til det, og vi fik også indrømmelser i den proces, vi var i; det var vi meget taknemmelige for. Der er blevet etableret en selvstændig kategori nu, hvor nogle af de her aktører, som vi ikke vurderer udgør den helt store risiko, er blevet lagt ind, altså eksempelvis fodterapeuterne.’

Konservative har ligeledes spurgt, om gebyret afspejler udgiften til at føre tilsyn og har fået at vide, at ordningen hviler i sig selv. Desuden har partiet spurgt, hvorfor man fx vil føre tilsyn med fodterapeuter, når man ikke har gjort det tidligere. Og har fået det svar, at man ikke kender den fulde risiko, fordi tal fra Patienterstatningen ikke giver noget dækkende billede. Man får derfor først et overblik om tre år, når ordningen skal evalueres.  

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, har også udtrykt kritik af gebyret for blandt andre selvstændige fodterapeuter: ’Vi er især kede af, at små enkeltmandsvirksomheder som fx fodterapeuter pålægges et gebyr, og selv om det under forhandlingerne kom helt ned på 1.891 kr. om året, mener jeg stadig væk, at det ikke burde have været der.’

Modsvarer ansvaret
Jane Heitmann fra Venstre er derimod tilfreds med tilsynsordningen, som hun synes modsvarer ansvaret som sundhedsperson. Hun synes, at det er vigtig med et slagkraftigt og effekt tilsyn i Danmark og fortæller, at der er politisk enighed blandt aftaleparterne om, at gebyrfinansieringen skal ske ud fra et hvile i sig selv-princip. Det gradueres så de største enheder betaler mest og de mindste mindst.  

’Af høringssvarene fremgår det blandt andet, at nogle foreninger, fx Danske Fodterapeuter, mener, at det vil ramme de små enheder hårdt. Gebyret for en enkeltmandsklinik med en fodterapeut er fastsat til 1.891 kr. årligt. Når vi skal evaluere lovforslaget, mener jeg, det vil være helt naturligt, at der også indgår en evaluering af gebyrstrukturen’, udtaler Jane Heitmann.  

Løber i tre år
I 2020, når tilsynsordningen og gebyret skal evalueres, vil Danske Fodterapeuter være på pletten og håber igen på støtte fra de politiske partier.

’Jeg er enig i, at det er positivt, at sundhedsmyndighederne begynder at føre tilsyn med fodterapeuter, fordi vi har et stort ansvar som autoriserede sundhedspersoner. Endvidere mener jeg, at tilsynet kan anskues som en faglig løftestang, fordi det giver os et kvalitetsstempel udover autorisationen. Når det så er sagt, mener jeg stadig er gebyret er for højt for små enkeltmandsvirksomheder som vores, og vi vil derfor kæmpe for at få det sat yderligere ned, når tilsynsordningen og gebyret skal evalueres om tre år,’ slutter Tina Christensen.

Mere information på vej
Konkret kommer det risikobaserede tilsyn til at betyde, at alle cvr-numre skal registreres inden 31. december, men hvordan det skal ske, er endnu uvist. Hvad et risikobaseret tilsyn ellers kommer til at betyde for dig er ligeledes usikkert, men Danske Fodterapeuter vil informere dig, så snart det er muligt. Så følg med i nyhedsbreve, på Facebook og i Fodterapeuten.

Ny lov om risikobaseret tilsyn rammer også fodterapeuter
Ny lov om risikobaseret tilsyn rammer også fodterapeuter

Fakta om det risikobaserede tilsyn

  • Det nye risikobaserede tilsyn er proaktivt, hvilket betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed fx selv opsøger steder, hvor de har en formodning om, at patientsikkerheden kan være i fare. Styrelsen kan også fremhæve steder, hvor patientsikkerheden er meget høj.
  • Det overordnede formål med loven bag tilsynet er at styrke patientsikkerheden og sørge for et effektivt tilsyn, som kan sætte ind over for de sundhedspersoner og behandlingssteder, der ikke er deres ansvar bevidst.
  • Loven træder fuldt ud i kraft 1. januar 2017.
  • Det årlige gebyr på 1.891 kroner bliver baseret på cvr-nummer eller på p-nummer (produktionsenheder), hvis du ejer flere klinikker. Det vil sige, at alle selvstændige fodterapeuter – også mobile - skal betale gebyret. Det er ikke knyttet til, om du arbejder under overenskomsten eller ej. Er du medejer af en klinik (ApS, IS eller fælleseje) skal I betale et gebyr på 2.207 kroner.