Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Fodvorter skal de næste to år behandles af fodterapeuter i Region Syddanmark. Det har regionsrådet besluttet for nylig. Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, er meget begejstret for, at regionen har taget forslaget til sig om, at fodterapeuter kan varetage behandlingen af fodvorter.

’Det giver rigtig god mening, fordi vi har de rette kompetencer til at løfte den opgave. Vi er specialister i at beskære den hårde hud, som opstår i 99 procent af tilfældene rundt om vorten. Vi kan også aflaste vorter, der sidder på trykudsatte områder, så de gør mindre ondt at gå på og bliver lettere at slå ned’.

Fodterapeuter er uddannede i at behandle fodvorter og har stor praktisk erfaring med behandling af dem. I dag sker behandlingen dog for patienternes egen regning, fordi der ikke findes noget offentligt tilskud til det hos fodterapeuter. Derfor foreslog Danske Fodterapeuter under overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner i 2017, at det ville være naturligt, at opgaven med at behandle vorter lå hos fodterapeuter.

Politisk efterspil
Beslutningen om at gennemføre fodvorteprojektet i Region Syddanmark har givet et politisk efterspil i aviser som Jydske Vestkysten og Fredericia Dagblad. Her argumenterer et af regionsrådets medlemmer, Marianne Mørk Mathiesen (LA), for, at beslutningen er dårligt købmandskab, fordi en fodvortebehandling kun koster 143 kroner hos lægen, mens den vil koste 250 kroner hos fodterapeuten. Det giver en merudgift, som Region Syddanmark estimerer, vil lande på 2,5 millioner kroner i løbet af to år, hvis fodvortebehandlingen bliver gratis hos fodterapeuter, som regionen lægger op til.

Hvad får man for pengene
Hvad angår prisen for behandlingen af fodvorter hos fodterapeuter, mener Tina Christensen, at man også er også nødt til at se på, hvad man får for pengene.

’Vi gør mere end at fryse vorten eller behandle den med andre midler. Vi beskærer den, ligesom vi gør med hård hud, hvilket vi er den eneste faggruppe i sundhedsvæsenet, der er uddannede til. Desuden laver vi specialaflastninger, når det giver mening og så vejleder vi i, hvordan man kan beskytte andre mod smitte og sig selv mod selvsmitte. Det tager alt sammen længere tid, end det gør at påføre en vorte et behandlingsmiddel. Til gengæld kan det forkorte behandlingstiden og gøre den mindre smertefuld. Det er dog først i det endelige regnskab, når projektet er fuldt implementeret, at vi kan få svaret på, om det kan svare sig at flytte opgaven til os’.

Fodterapi i mange byer
I Region Syddanmark behandler flere end 150 fodterapeuter under overenskomsten, hvilket giver en rigtig god tilgængelighed i de fleste områder.

’Jeg synes også, at det er værd at tage i betragtning, at det er forholdsvist nemt at komme til fodterapeut i de fleste områder i Region Syddanmark. Derfor skal man ikke køre så langt for at komme til fodterapeut, som man skal for at komme til speciallæge i nogle områder. Desuden er ventetiden lav hos langt de fleste fodterapeuter i regionen’.

Startdatoen for fodvorteprojektet er endnu ikke sat, da regionen afventer Sundheds- og Ældreministeriets tilladelse til, at behandlingen også skal være uden egenbetaling hos fodterapeuter.

Fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten i Region Syddanmark, skal i de næste to år behandle fodvorter med tilskud.
Fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten i Region Syddanmark, skal i de næste to år behandle fodvorter med tilskud.

Kort om fodvorteprojektet 

  • Under overenskomstforhandlingerne til Overenskomst for Fodterapi (oktober 2017) aftalte Danske Regioner og Danske Fodterapeuter at undersøge muligheden for at behandle fodvortepatienter i fodterapipraksis nærmere.
  • Det er en arbejdsgruppe i Region Syddanmark, som repræsentanter almen praksis, fodterapipraksis og dermatologipraksis, der har tilrettelagt projektet.
  • Projektet løber over en toårig periode, hvor praktiserende læger skal henvise fodvortepatienter til fodterapeuter, og kun i komplicerede tilfælde til hudlæger.
  • Region Syddanmark lægger op til at behandlingen skal være gratis hos fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten, og derfor 100 procent betalt af regionen. Det kræver dog en tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, fordi det er en fravigelse fra sundhedsloven.
  • Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår projektet går i gang.
  • Fodvorteprojektet er besluttet af regionsrådet i Region Syddanmark. Du kan læse mere om beslutningen i referatet her.