Af Tina Rønhøj, kommunikationskonsulent

Har du lagt mærke til, at du ser flere klinikker for fodterapi i gadebilledet? Så er det ikke, fordi det tilfældigvis er en trend lige der, hvor du bevæger dig til daglig, at logoet pryder flere butiksvinduer. For i de sidste mange år er der kommet flere statsautoriserede fodterapeuter til. Det skyldes blandt andet, at antallet af studerende på fodterapeutskolerne blev øget med 50 procent for 11 år siden, og skolerne lige siden samlet har optaget 144 om året.  

Ville undgå flaskehalsproblemer
Årsagerne til, at optaget blev hævet markant i 2009, var, at prognoserne for den periode, vi befinder os i nu, viste, at antallet af ældre ville stige betydeligt, fordi de såkaldte babyboomers ville nå pensionsalderen. Samtidig viste aldersfremskrivningerne, at mange fodterapeuter også ville være på vej på pension. Og for at undgå et flaskehalsproblem, besluttede Undervisningsministeriet på baggrund af Danske Fodterapeuters anbefaling at øge antallet af studerende på uddannelsen.

’Jeg synes, at det var en klog og rigtig beslutning at optage flere elever på fodterapeutuddannelsen tilbage i 2009. Dels fordi vi som faggruppe nu er i stand til at imødekomme det stigende behov for fodterapi, dels fordi ældre borgere uden henvisning i store dele af landet generelt ikke behøver at opleve problemer med at få adgang til højtkvalificeret og patientsikker fodbehandling hos statsautorisede fodterapeuter’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

På sundhed.dk kan man se, at flere end 300 klinikker har en ventetid, der ligger under fire uger. Det svarer til tre pr. kommune, hvor nye patienter kan få en tid, der ligger inden for en overskuelig periode. Tina Christensen fortæller, at Danske Fodterapeuter er opmærksomme på balancen mellem udbud og efterspørgsel og derfor holder øje med blandt andet ventetider og ledighed.

Svag stigning i ledighed
FTFa er A-kasse for flere end 500 fodterapeuter og oplyser på deres hjemmeside, at ledigheden i december 2019 lå på 2,79 procent. Det er næsten et helt procentpoint under den generelle ledighed, der ifølge Danmarks Statistik ligger på 3,7 procent i januar 2020.  Fuldtidsledigheden blandt fodterapeuter stiger og falder en del i løbet af året, hvilket formentlig skyldes, at nyuddannede fodterapeuter udklækkes to gange om året. Hvis man ser på udviklingen i ledigheden i løbet af de sidste to år, er tallet kun steget svagt fra et gennemsnit på 2,44 til 3,25 procent.

’Det glæder mig, at ledigheden blandt fodterapeuter stadig er lavere end den generelle ledighed, så der er store chancer for at nyuddannede kan komme i arbejde. Jeg er dog også meget bevidst om, at det ikke udelukkende er en fordel, hvis ledigheden bliver alt for lav, da det vil gøre det sværere for klinikkerne at rekruttere nye indlejere og udvide kapaciteten, hvis det er nødvendigt. Det ved jeg kan være et problem i enkelte områder, mens andre oplever det modsatte’, siger hun.

Behov stiger i takt med antal af fodterapeuter
Stigningen i antallet af borgere over 65 år er dog langt fra toppet. Frem mod 2040 vil antallet være vokset med over 400.000 og fortsat drive efterspørgslen på fodterapi.

’Det er tanken, at antallet af fodterapeuter nogenlunde skal kunne dække det behov, der eksisterer, fordi vi løser en vigtig opgave i sundhedsvæsenet. Men at dække behovet handler ikke kun om antallet af ældre i forhold til antallet af fodterapeuter, men i høj grad også af, hvordan vi organiserer vores tid, hvordan vi styrer vores klinikker og i hvor høj grad befolkningen generelt bliver opmærksomme på fordelene ved at bevare fødderne sunde’, siger Tina Christensen.

Stadig stor interesse i at blive fodterapeut
Heldigvis er det sådan, at interessen i at blive fodterapeut heller ikke er stilnet af, selvom optaget har været højere i de sidste 11 år. Det er derfor hverken svært at rekruttere nye studerende på uddannelsen i København eller i Randers, oplyser lederne Lykke Rønholt og Betina Andersen. Begge skoler modtager omkring tre gange så mange kvalificerede ansøgninger, som de har plads til.

’Jeg synes, at det billede, vi får her i starten af 2020, viser, at faggruppen er godt rustet til at følge med efterspørgslen generelt, selvom jeg selvfølgelig er bevidst om, at der er områder, hvor der ikke er nok hænder til at tage fra. Men det drejer sig især om patienter, der kommer med en henvisning fra lægen, og det er en helt særlige udfordring, som vi konstant beskæftiger os med i samarbejdsudvalgene i regionerne’, siger Tina Christensen.

Antal medlemmer af Danske Fodterapeuter
2012: 1692
2013: 1747
2014: 1800
2015: 1823
2016: 1810
2017: 1846
2018: 1826
2019: 1838

Kilde: Danske Fodterapeuter, januar 2020