Hvis du har nærstuderet afregningen fra Region Syddanmark, der netop er tikket ind hos dig, har du nok undret dig over det store beløb, der er trukket til kvalitets- og efteruddannelsesfonden.

Beløbet lyder på fem procent, men skulle kun have været på 0,5 procent. Region Syddanmark er klar over fejlen og vil tilbageføre det beløb, der er trukket for meget, til din konto i starten af næste uge.

 

Kvalitets- og efteruddannelsesfond for fodterapi skal:

  • Arrangere og formidle efteruddannelsesaktiviteter.
  • Understøtte og sikre kvalitet på fodterapiområdet.
  • Bidrage til at fremme den forebyggende indsats.
  • Understøtte faglig udvikling og opkvalificering.
  • Understøtte faglige specialer.
  • Bidrage til at sikre sammenhæng i det sundhedsfaglige tilbud til relevante patientgrupper på tværs af sygehuse, praksissektor go kommunale sundhedstilbud.
  • Understøtte ensartet høj faglighed på tværs af landet.

Fonden finansieres ved, at regionerne tilbageholder 0,5 procent af din månedlige omsætning.