Omkring 40 procent af danskere lider af multisygdom, og antallet stiger med med 1,4 procent om året. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er stor ulighed i sundhed og at uligheden vokser. Derfor sender 57 organisationer, heriblandt Danske Fodterapeuter, nu en fælles appel til Folketingets medlemmer om at lave en folkesundhedslov, der kan gøre op med ulighed i sundhed. 

Danske Fodterapeuter er med i appellen, fordi mange af de mennesker, der lider af multisygdommen bliver behandlet i klinikkerne. En rapport, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udførte for Danske Fodterapeuter i 2016, viser at denne ulighed også rammer mennesker med diabetes. Den peger på, at dem der bor i yderområder og har en lav indkomst, er mindre tilbøjeligt til at få foretaget en årlig fodstatus.

Appellen vil i dag blive overrakt til Sundheds- og ældreministeren, Magnus Heunicke, af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. 

Læs appellen 

Læs rapport af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

De 57 organisationer bag appellen
Danske regioner, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danske Patienter, DSR, Danmarks Almene Boliger, Vidensråd for Forebyggelse, Danske Handicaporganisationer, Cyklistforbundet, Danmarks Biblioteksforening, Psoriasisforeningen, 3F, Danske Fysioterapeuter, Mødrehjælpen, Danske Tandplejere, Ergoterapeutforeningen, Diabetesforeningen, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Blå Kors, Dansk Erhverv, DGI, DIF, Danske Seniorer, FOA, Lungeforeningen, Gigtforeningen, LEV, Nationalt videnscenter for hovedpine, Scleroseforeningen, Velliv, Forum for Mænds Sundhed, LIF, Forsikring og Pension, Parkinsonforeningen, Kost- og Ernæringsforbundet, EN AF OS, Psykiatrifonden, Danske Gymnasier, Jordemoderforeningen, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykolog Forening, SIND, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Julemærkehjemmene, Danske Fodterapeuter, Dansk Selskab for Folkesundhed, Forbundet Kultur og Information, Hjerneskadeforeningen, Alzheimerforeningen, Farmakonomforeningen, Ældre Sagen, Dansk Firmaidrætsforbund, Ungdomsringen, Alkohol og Samfund, Dansk Industri, Antidoping Danmark.

Hvorfor en folkesundhedslov?

• En folkesundhedslov skal være med til at skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark ved at integrere forebyggelse og sundhedsfremme bredt i alle politikområder og på tværs af offentlige myndigheder, civilorganisationer og erhvervslivet.

• En folkesundhedslov skal være en politisk ramme og løftestang til at sikre den nødvendige prioritering af danskernes trivsel, sundhed og livskvalitet.

• En folkesundhedslov skal sikre fælles ansvar og handling for at gøre de sunde valg til nemme valg og skabe gode rammer for fællesskaber.