Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Corona-hjælpepakkerne har kostet og koster stadig den danske stat mange milliarder kroner. Og få vil betvivle, at de har været en kærkommen håndsrækning til mange danske virksomheder, heriblandt klinikker for fodterapi.

Pengene skal lande det rigtige sted
For at pengene kan række så langt som muligt, er det afgørende, at de går til de virksomheder, der har mest brug for dem. Og ikke til dem, der prøver at misbruge tilbuddet. Derfor har Erhvervsstyrelsen oprettet en såkaldt whistleblowerordning, hvor du anonymt kan gøre opmærksom på, hvis du er bekendt med nogen, som misbruger kompensationsordningerne.

’Jeg ser hjælpepakkerne som en utrolig fin håndsrækning i en svær tid for blandt andre vores faggruppe, som jeg ved, at de fleste er meget taknemmelige for. Jeg forventer derfor heller ikke snyd i vores branche, men vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning for at mindske misbrug, så pengene kan holde hånden under de virksomheder, der har brug for dem, for at overleve krisen’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Et fælles ansvar
Erhvervsstyrelsen skriver, at det er oplagt at benytte whistleblowerordningen, hvis en virksomhed svindler med lønkompensation, der er søgt på vegne af medarbejdere, der er sygemeldte eller fyrede.

’Jeg synes, at vi har et fælles ansvar for at reagere, hvis vi opdager, at nogen forsøger at skaffe nogle penge, de ikke er berettiget til. Det kan få konsekvenser for vores samfundsøkonomi og ramme os alle, og det synes jeg ikke er rimeligt’, siger hun.

Du er anonym
Du er anonym over for offentligheden, hvis du bruger Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning. Det betyder, at de almindelige offentlighedsretlige og forvaltningsretlige regler om aktindsigt, partshøring mv.  ikke gælder. Erhvervsstyrelsen må derfor ikke videregive oplysninger, der kan afsløre din identitet eller bruges til det. Heller ikke til den juridiske eller fysiske person, du indberetter om. Erhvervsstyrelsen er dog berettiget til at videregive alle oplysninger til relevante myndigheder, for eksempel politiet og/eller anklagemyndigheden.

Forbud mod sanktioner
Det er forbudt for en virksomhed at sanktionere en medarbejder, der brugt whistleblowerordningen. En virksomhed må således ikke afskedige, degradere, forflytte eller chikanere en whistleblower, som er ansat eller har været ansat hos virksomheden. Hvis dette alligevel sker, vil medarbejderen være berettiget til en godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler.

For at anvende whistleblowerordningen, skal man bruge sit NemId, og derfor vil Erhvervsstyrelsen blive bekendt med whistleblowers identitet. Erhvervsstyrelsen har brug for denne viden for eventuelt at kunne stille uddybende spørgsmål, hvis der er behov for det. Samtidig er det lettere at vurdere troværdigheden af en indberetning, hvis der står en person bag.

Du kan være helt anonym for offentligheden, hvis du bruger Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning Foto: Istockphoto
Du kan være helt anonym for offentligheden, hvis du bruger Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning Foto: Istockphoto

Lovens ord
Whistleblowerordningen er reguleret i Lov nr. 796 af 9. juni 2020 om ændring af lov om erhvervsfremme. Loven regulerer anvendelsesområdet for ordningen, regler for videregivelse af oplysninger og en ekstra beskyttelse for de personer, der benytter ordningen.

Brug whistleblowerordningen

Læs mere om whistleblowerordningen