Af Tina Rønhøj/kommunikationsmedarbejder

Din ventetid for nye patienter kan være en stressfaktor for dig og dem. Men det er også et redskab til at styre din hverdag og signalere til omverdenen, hvor hurtigt man kan få en tid hos dig. Derfor anbefaler Danske Fodterapeuter, at du opdaterer din ventetid, så den altid er så korrekt som muligt.  

Et styringsredskab
Ventetiden er også et redskab for regionerne, når de skal træffe beslutninger om ydernumre og kapaciteter i praksisplanerne. Men det kan ikke ske optimalt uden et samspil med dig, der har et ydernummer. For det er dig, der skal give regionerne besked om udviklingen ved at opdatere ventetiden på sundhed.dk. Det er et krav i overenskomstens §27 stk. 2, at du opdaterer den en gang i kvartalet.

’Jeg har sagt det før og siger det gerne igen. Husk, at opdatere din ventetid på sundhed.dk. Ellers har vi ingen mulighed for at gøre regionerne opmærksom på, at der er behov for flere ydernumre’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Du har overblikket
Hun får ofte spørgsmål om ventetider, der fx lyder på, om man ikke er tvunget til at tage nyhenviste patienter og om man må afvise patienter. Til det svarer hun.

’Der er intet krav om, at du skal tage nyhenviste patienter, hvis du har ventetid på din klinik. Du har ret til at oplyse patienter om din ventetid, og hvornår du har mulighed for at behandle dem. Du skal behandle alle patienter lige og det betyder, at du også skal tage hensyn til de patienter, der ikke har en henvisning. Desuden er du er selvstændigt erhvervsdrivende og bestemmer selv over din klinik, og hvor mange patienter, du vil behandle. Og det er kun dig, der har overblikket over din tidsbog, og hvad du har plads til’, siger hun.

For eksempel kan du få et afbud i morgen, der ikke efterlader tid til en nyhenvist diabetespatient, hvor du også skal udføre en fodstatus. Den vurdering kan foreningen ikke vejlede dig i, da det er individuelt fra situation til situation.

Du må gerne

  • oplyse patienter om længden på din ventetid
  • henvise patienter, der ikke ønsker at vente, til at finde en anden fodterapeut på sundhed.dk
  • bede utilfredse patienter klage til Diabetesforeningen eller regionen.

Du må ikke

  • have to ventelister
  • lukke for tilgang
  • afvise patienter
Du lægger selv puslespillet, når du planlægger dine aftaler
Du lægger selv puslespillet, når du planlægger dine aftaler