Du skal ikke sende steritest til sekretariatet

I 13 år har Danske Fodterapeuter stillet krav om, at du skulle indsende kopier af sterilisationstests af den ovn, du steriliserer dine instrumenter i. Det har været en fast del af klinikkernes arbejde i januar måned, men det sluttede da den nye overenskomst trådte i kraft den 1. oktober 2017. Man kan derfor heller ikke længere se noget om sterilisationstest i oversigten over klinikker på Find Fodterapeut på altomfoden.dk.

 

Steritestene er det dog ikke slut med; de skal stadig udføres cirka hver tredje måned, hvilket står i retningslinjer fra Statens Serum Institut.

 

Tiden er løbet fra det

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, forklarede i dengang, hvorfor beslutningen blev truffet: ’Hidtil har steritests været den bedste måde at sikre, at hygiejnen var i orden på klinikkerne. Vi mener dog nu i bestyrelsen, at tiden er løbet fra den kontrol, og vi har derfor enstemmigt vedtaget at udfase kravet om at indsende steritests til foreningen. Medlemmerne har rigeligt andet at se til med de nye krav om hygiejne og en steritest siger kun noget om ovnen – ikke om tretrinsraketten er gennemført korrekt. Det mener vi er omfattet af Det risikobaserede tilsyn’.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer hygiejne og patientsikkerhed i klinikkerne indgår sporeprøver som et led i vurderingen af, om hele sterilisationsprocessen foretages efter anbefalinger fra Statens Serum Institut.

 

Afløst af akkreditering

’For at det skal give mening er kravet om steritests også slettet i overenskomsten, der træder i kraft den 1. oktober 2017. I stedet indgår steritesten som et led i akkrediteringen, hvor man skal kunne fremvise et tilfredsstillende sporeprøveresultat. Og akkrediteringen er – som det risikobaserede tilsyn – langt mere omfattende end blot at interessere sig for disse sporeprøver’, siger formanden.

Du skal IKKE længere sende kopier af steritest til sekretariatet
Du skal IKKE længere sende kopier af steritest til sekretariatet

Retningslinjer: Hver tredje måned

I Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis står der, at der bør udføres kvalitetskontrol af sterilisationen med jævne og fastlagte mellemrum per år (fx hver 3. måned) og efter reparation. Ved kvalitetskontrol anvendes biologiske indikatorer (sporeprøver) og der anvendes 3-6 sporeprøver, afhængigt af sterilisatorens størrelse. Danske Fodterapeuter anbefaler derfor medlemmerne at indsende sporeprøver til laboratoriekontrol hver 3. måned.