I april måned måtte alle, der arbejder under overenskomsten, se langt efter en større pose penge fra regionerne. Konflikten på det offentlige område betød, at Danske Regioner ikke var i stand til at fastsætte, hvor meget honorarerne skulle stige med. Nu er ventetiden imidlertid forbi. Allerede fra juni måned kan du se frem til større tal på din afregning fra regionen, som også indeholder en kompensation for de to måneder, der er gået uden stigninger. Samlet set betyder det, at honorarerne fra juni til september måned vil stige med 0,5 procent. 

I forhold til, hvordan honorarerne skulle reguleres i den periode, hvor de offentlige overenskomster lod vente på sig, har der været tre modeller i spil. To af dem var dog ufordelagtige, og derfor har Danske Fodterapeuter foreslået en tredje model, som Danske Regioner er gået med til.  

Tilfreds med modellen
Lea Stentoft Berling, Sekretariatschef i Danske Fodterapeuter, uddyber:

”Vi er rigtig glade for, at Danske Regioner har valgt at imødekomme vores forslag, der betyder, at både tilskudsdelen og patientdelen af honoraret efterreguleres. Medlemmerne mister derfor ikke noget ved, at reguleringen er blevet forsinket. Og det mener vi er den absolut bedste løsning under omstændighederne,” forklarer hun.

De andre muligheder
De to andre modeller, der var i spil, ville enten have betydet, at honorarerne skulle have været sat ned fra 1. april, fordi reguleringen ville have været baseret på udviklingen i nettoprisindekset, som er faldet. Eller at du ville have mistet stigningen i patientens andel, fordi regulering med tilbagevirkende kraft kun ville være sket på tilskudsdelen.

 

Sådan foregår honorarreguleringen

I løbet af de næste fire måneder - juni, juli, august og september – vil du blive kompenseret for april og maj, hvor du ikke har fået nogen honorarregulering. Det betyder, at du ekstraordinært vil få 0,165%* oven i honorarstigninger, der er landet på 0,33%. Det giver en samlet reguleringsprocent på 0,5%. Når Danske Regioner igen skal regulere honorarerne til oktober, bliver det med udgangspunkt i 0,33 % stigning, da du på det tidspunkt har modtaget den fulde kompensation for april og maj.

*beregnet som: 0,33% * (2/4) = 0,165%)

Dine honorarer stiger med 0,5 procent fra 1. juni til 1. september 2018
Dine honorarer stiger med 0,5 procent fra 1. juni til 1. september 2018