Af Tina Rønhøj / kommunikationskonsulent

I kølvandet på digitalisering af helbredstillæg følger en række administrative opgaver, som fodterapeuter opfordres til at løse for kommunen. Det drejer sig om digitale ansøgninger og afregning af tilskud.

I Faxe Kommune har man fundet en løsning på fodbehandlingsområdet, som er er faldet i god jord hos både fodterapeuter, borgere og kommunen. Aftalen indebærer, at fodterapeuter, der benytter sig af den digitale løsning, kan hæve deres behandlingspriser og derigennem blive betalt for den tid, de bruger på at udfylde digitale ansøgninger om udvidet helbredstillæg og afregne digitalt.

Betaling anerkender kompetencer
Charlotte Westermann og Susanne Von Kiær er begge fodterapeuter og klinikejere i kommunen, og de er begyndt at udfylde ansøgninger og afregne digitalt for borgere med helbredstillæg i Opus LEX.

’Jeg er gået med til at bruge Opus LEX, fordi vi bliver betalt for arbejdet via en højere behandlingspris. Det gælder både, når jeg udfylder ansøgningen, og når jeg afregner for behandlingerne under det udvidede helbredstillæg. Personligt synes jeg, at det er meget nemmere at gøre det digitalt end at udfylde det i hånden. Men sådan er det jo ikke alle, der har det, og derfor er det godt, at det er frivilligt at bruge systemet. Dog går man glip af en meromsætning, og så synes jeg, at det er en god måde at højne vores fag på, fordi kommunen anerkender og værdsætter vores kompetencer i kraft af en højere betaling. Også i relation til patientsikkerhed’’, siger Charlotte Westermann.

Ældre borgere er superglade
Susanne von Kiær er enig med hende i, at aftalen med kommunen er god:
’Jeg synes, at det er fantastisk, at vi kan tage en højere pris for behandlingerne, og de ældre borgere er superglade for, at jeg klarer det administrative for dem. Jeg er også meget tilfreds med samarbejdet med kommunen og kan ikke forstå, hvis andre ikke tager imod det med kyshånd’, siger hun.

Begge fortæller, at de er nødt til at gøre det lidt anderledes for borgere med almindeligt helbredstillæg, som jo er visiteret på forhånd via en henvisning og derfor betaler et fastsat honorar i overenskomsten. Derfor beder de patienterne betale et gebyr, hvis de skal stå for afregningen.

Hensynet til borgeren vejer tungest
Benny Agergaard, centerchef for kultur, frivillighed og borgerservice i Faxe Kommune, fortæller, at kommunen er inde i en periode, hvor de arbejder på at øge servicen overfor borgerne ved hjælp af forskellige selvbetjeningsløsninger.

’Hos os vejer ønsket om at gøre det mere enkelt og ligetil for borgeren tungest. Og udbetaling af tilskud er meget nemmere med en digital løsning, fordi borgerne er færdige med at beskæftige sig med det, så snart de har betalt. Vi er helt med på, at det involverer en opgave for behandlerne, men vi tænker, at vi har en fælles opgave med fodterapeuterne i at levere en fin løsning. Vi ved også godt, at der er nogle manuelle arbejdsgange, der bliver enklere for os, men tænker at alle vil vinde på den lange bane’, siger Benny Agergaard.

Ingen indvendinger mod højere pris
Benny Agergaard forklarer, at kommunen ikke har nogen indvendinger mod, at kommunens fodterapeuter tager sig betalt for at stå for den digitale administration.

’Der er en fri prisfastsættelse på de fleste behandlinger, så hvis man kan forklare og forsvare prisen, er det sådan det er, og så vil konkurrencen tage hånd om det. Vi har heller ingen bemærkning til, at der er fodterapeuter, som opererer med en førstegangspris, når en borger skal have udfyldt en digital ansøgning’.  

Han vil anbefale andre kommuner, der overvejer at gå samme vej, at tage en direkte dialog med fodterapeuter og andre naturlige leverandører for at høre, hvordan parterne i fællesskab kan gøre det på en god måde. Det mener han er med til at øge gevinsten og kvaliteten for borgeren.

Samarbejde giver større udbytte
Danske Fodterapeuter er tit i kontakt med medlemmer om kommunernes digitale løsninger, der ringer til sekretariatet for at få rådgivning til håndtere dem. Det er nemlig ikke alle kommuner, der er klar over, at de ikke kan kræve, at fodterapeuter skal benytte digitale løsninger. Det er et emne, som Jesper Farbøl, juridisk konsulent i Danske Fodterapeuter, ofte rådgiver både medlemmer og kommuner i. Og Faxe Kommunes løsning er ingen undtagelse.

’Når fodterapeuter udfylder en digital ansøgning, udgør den reelt den visitering, som kommunen eller skulle have foretaget. Derfor synes jeg, at Faxe Kommune er kommet frem til en rigtig god løsning, som er en gevinst for begge parter. Deres løsning viser, at kagen kan blive større, hvis man ser hinanden som samarbejdspartnere og går sammen om at finde en fælles løsning. Det har de gjort i Faxe Kommune, og det synes jeg er faldet heldigt ud’, siger han.

Nu håber han, at der vil følge mange flere kommuner i slipstrømmen af Faxe Kommune, så flere medlemmer kan få rimelige aftaler, hvis de vil afregne og udfylde erklæringer digitalt.

Faxe Kommune er begyndt at tillade en højere pris for fodbehandlinger, hvor fodterapeuter udfylder ansøgninger eller afregner digitalt for det udvidede helbredstillæg. Foto: Faxe Kommune
Faxe Kommune er begyndt at tillade en højere pris for fodbehandlinger, hvor fodterapeuter udfylder ansøgninger eller afregner digitalt for det udvidede helbredstillæg. Foto: Faxe Kommune

Fakta om digital afregning med kommuner
1. Du har frit valg, om du vil benytte kommunens digitale løsning.
2. Hvis du vælger den digitale løsning, skal du lægge pengene ud for kommunen og være opmærksom på, at du kender den korrekte tilskudsprocent.
3. Find ud af om kommunen vil acceptere en højere behandlingspris, som kan kompensere dig for den tid, du bruger på den digitale administration.
4. Hvad angår patienter med det almindelige helbredstillæg (lægehenviste patienter), kan du ikke tage en højere behandlingspris og må i stedet pålægge patienten et gebyr, hvis du skal stå for afregningen.
5. Hvis du ikke vil bruge kommunens digitale løsning, står det dig frit for at udskrive regninger, som borgeren kan give videre til kommunen. Du kan ikke blive tvunget til det eller fravalgt på den baggrund. Du kan selv bestemme, hvilken behandlingspris, du vil tage.