Diagrammet er en del af journalen

I et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Danske Fodterapeuter konkluderer styrelsen, at diagrammet er en del af journalen.

I konklusionen står også, at de fodrelaterede problemer ikke alene kan beskrives ved at bruge diagrammet, men at der selvfølgelig ikke skal ske dobbeltdokumentation og at det, der skal tilføjes i journalteksten er det, som ikke fremgår af diagrammet.

Sker der en udvikling af de fodrelaterede problemer (bliver det værre, bliver det bedre, ophører behandlingen o.s.v), skal det selvfølgelig kunne følges, både for de oplysninger der fremgår af diagrammet og af journalen. Det betyder, at enhver vurdering og enhver ændring i behandlingen, samt begrundelsen herfor skal kunne tidfæstnes.

Styrelsen påpeger også, at behandlingsplanen altid skal fremgå af journalteksten.

 

Klage afsendt i oktober til styrelsen

Fodterapeuter har altid benyttet et diagram i journalerne, hvor de symptomer, der konstateres i patientens fødder, indtegnes. Diagrammet indeholder over 70 tegn, som meget præcist beskriver forskellige symptomer/fejlstillinger og fodlidelser. Godt for patientsikkerheden, fordi fodterapeuten helt nøjagtigt ved, hvor ligtorne, sår eller fejlstillinger er. Men pludselig var det ikke godt nok – selvom der i Journalbekendtgørelsen står, at diagrammer og hjælpeark er omfattet af journaler. Det har desværre givet anledning til mange anmærkninger, fordi klinikkerne også skulle have beskrevet de samme tilstande i journalen. Det har vi naturligvis klaget over helt tilbage i oktober måned, men har først nu modtaget svaret for styrelsen. Det er længe at vente og i den periode har anmærkningerne hobet sig op.

I tvivlsspørgsmål om journaler havde Danske fodterapeuter ellers forestillet sig, at man enten indstillede tilsynene eller ventede med at offentliggøre rapporterne, indtil der lå en afklaring. Det er ikke sket, og det finder vi slet ikke i orden.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i et brev til Danske Fodterapeuter erkendt, at diagrammet er en del af journalen
Styrelsen for Patientsikkerhed har i et brev til Danske Fodterapeuter erkendt, at diagrammet er en del af journalen

Lokket med gulerod, men ramt af pisk

'Det risikobaserede tilsyn startede så fint med gulerodsretorik om læring og patientsikkerhed hos os fodterapeuter, men er endt i pisk, påbud og mærkværdige anmærkninger', skriver formand Tina Christensen i et indlæg på Dagens Medicin.

Du kan læse Tina Christensens indlæg her.