Formanden for Sammenslutning af Danske Fodplejere kommer med nogle alvorlige anklager mod fodterapeuterne i et indlæg i Altinget Sundhed. Påstanden er, at vi skævvrider debatten, fører kampagne og skræmmer politikerne for at opnå monopol. Lad mig indledningsvis slå fast, at vi på ingen måde fører en kampagne, men tværtimod har et ønske om så oplyst en debat som muligt. Samtidig ønsker vi fri konkurrence og plads til fodplejerne på markedet for fodpleje til raske danskere.

Når vi taler om patienter i form af pensionister eller udsatte borgere, der på grund af sygdom eller komplikationer har et behov for fodbehandling, er det naturligt, at det offentlige stiller krav til behandlernes kundskaber for at sikre kvalitet og patientsikkerhed. På samme vis som det offentlige stiller krav til, at man skal have en særlig uddannelse, hvis man vil være læge eller sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen. Og her tillader vi os blot at gøre opmærksom på, at der i dag er et hul i loven, der gør det muligt for kommunerne at yde tilskud til fodbehandlinger uden at stille krav om autorisation med deraf følgende patientsikkerhed. At lukke hullet i loven vil ikke monopolisere fodplejen, men øge patientsikkerheden for de borgere, der har et behov for det, og som har en forventning om, at det følger med offentlige tilskud.

Læs resten af debatindlægget: Fodterapeuter: Fodplejeres påstande betyder intet for patientsikkerheden'.

Udsatte borgere med diabetes, gigt eller kredsløbssygdomme skal behandles i sundhedsvæsenet af statsautoriserede fodterapeuter, hvor der er indbygget patientsikkerhed.
Udsatte borgere med diabetes, gigt eller kredsløbssygdomme skal behandles i sundhedsvæsenet af statsautoriserede fodterapeuter, hvor der er indbygget patientsikkerhed.

Debatten udspringer af en udsendelse i DR Kontant i 2018, der viste, hvordan en fodplejeskole havde sat uerfarne elever til at pleje borgerne fødder med tilskud fra kommunen. Du kan læse mere om sagens kerne her.