Debat om nye krav ved tilsyn

Nye krav til klinikkernes hygiejne har skabt en livlig debat i facebookgruppen, fordi de ikke står i Danske Fodterapeuters hygiejnevejledning.

’Hvorfor står der ikke noget om steritape i hygiejnevejledningen? Hvorfor har foreningen ikke orienteret os?’ Det er noget af det, nogle af medlemmerne har ytret sig om i foreningens facebookgruppe ’Statsautoriserede fodterapeuter’. Frustrationerne er opstået i kølvandet på tilsynsrapporterne fra de risikobaserede tilsyn, hvor nogle har fået en anmærkning om, at klinikkerne ikke anvender steritape og datomærkning som led i sterilisationsprocessen.

Danske Fodterapeuter har derfor udsendt nye anbefalinger om at anvende steritape med dato og indsende sporeprøver til laboratoriekontrol hver tredje måned. De nye anbefalinger er en tilføjelse til den hygiejnevejledning, som foreningen udgav umiddelbart op til tilsynsbesøgene.

Usikkerhed om krav
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, forstår godt, hvorfor medlemmerne diskuterer og er frustrerede over anmærkningerne og de nye krav. Hun mener, at frustrationerne bunder i flere aspekter:

’Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende at få anmærkninger, når man har fulgt vejledningen til punkt og prikke og derfor troede, at man havde styr på sterilisationsprocessen. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi i Danske Fodterapeuter ikke har været i stand til at klæde medlemmer ordentligt på, hvad det angår. Men det har ikke været muligt for os, da vi var uvidende om, at Styrelsen for Patientsikkerhed ville stille disse krav, da vi udgav hygiejnevejledningen’, siger hun.

De ny krav stammer fra et afsnit i National Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis, som Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at lægge vægt på.

’Vi har hørt om de nye krav for kort tid siden og har valgt at bruge tiden til at udfordre Styrelsen for Patientsikkerhed på dette punkt. Kravene stammer fra en retningslinje for almen praksis, som er generel og vi mener, at netop dette punkt er overkill i de fleste klinikker. Derfor var vi nødt til at følge vores argumenter til dørs, inden vi meldte noget ud til medlemmerne. Da den ekstra proces jo både tager tid og koster penge. I mellemtiden har tilsynene dog fundet sted, og inden vi fik en afklaring, udkom tilsynsrapporterne, som slog endeligt fast, at der ikke er nogen vej udenom’, siger Tina Christensen.

Konkrete anvisninger på vej
En anden årsag er, at de nye krav ikke er tilpas konkrete til, at vi som fodterapeuter kan være helt sikre på, at vi lever op til dem.

’Det er vi opmærksomme på, og vi har derfor anmodet styrelsen om at præcisere, hvilke krav de stiller til anvendelse af procesindikator. Vi håber at kunne producere anvisninger med billeder, så I præcis kan se, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed gerne vil have i forbindelse med steritape og datomærkning. En procedure, der blandt andet afhænger af ovntype.

Maner til sindsro
En tredje årsag er utrygheden ved at blive ’hængt ud’ på nettet i rapporterne. Her råder hun medlemmerne til at tage den med ro.

’Vi skal alle sammen huske på, at de tilsyn, der løber af stablen i øjeblikket, er de første af sin slags hos fodterapeuter. Vi er derfor alle er i gang med en læringsproces, hvor det er tilladt at blive klogere.’

’Jeg synes, man skal spørge sig selv om, hvad anmærkningen var og hvem der eventuelt vil læse min rapport. Og ikke mindst, hvad de vil læse? Går man ind på tilsynsrapporterne, står der to konklusioner på første side med overskrifterne: ’Vurdering efter tilsynsbesøg’ og ’Konklusionen efter partshøringen’. Og der har alle til dato opfyldt samtlige målepunkter. Det synes jeg da er rigtig flot. Vil man vide noget om anmærkningen, skal man derimod læse ned i den 12 sider lange rapport. Hvem gør det? Og gør man det, ja så vil læseren blive overrasket over, hvad der stilles af krav til fodterapeuten og få vished for, at der er styr på patientsikkerheden i Klinik for fodterapi. Det synes jeg ikke handler om at blive hængt ud, men mere om synlighed, og at der er styr på tingene. Styrelsen for Patientsikkerhed påpegede selv i deres oplæg på medlemsmøderne i marts, at hvis man får et par enkelte anmærkninger, er det stadig i den lette ende, og at det overordnede formål jo er at skabe læring.’

 

Tina Christensen er meget tilfreds med, at alle klinikker, der har haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, indtil videre har opfyldt alle målepunkter.
Tina Christensen er meget tilfreds med, at alle klinikker, der har haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, indtil videre har opfyldt alle målepunkter.