De første risikobaserede tilsyn hos fodterapeuter bliver varslet netop nu. Det betyder, at udvalgte klinikker kan forvente besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af de kommende måneder.

 

Målepunkterne for tilsyn på fodterapi er endelig blevet godkendt og offentliggjort. Det betyder, at Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsførende snart begynder deres besøg for at udføre tilsyn hos en række udvalgte fodterapeuter. Hvis din klinik er udvalgt til tilsyn, vil du blive varslet med et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed cirka fire uger, før tilsynet skal finde sted. Af brevet vil det fremgå, hvem der kommer på tilsynsbesøg, hvad formål og begrundelse for tilsynet er, og hvordan forløbet vil være. Der vil ca. være 150 klinikker, der vil blive udvalgt til et risikobaseret tilsyn i løbet af 2017.

 

Om det risikobaserede tilsyn

Formålet med de risikobaserede tilsyn er at fremme patientsikkerheden og at understøtte Styrelsen for Patientsikkerheds mission om, at det skal være trygt at være patient.

 

Målepunkter kan skabe læring

Selvom det kun bliver en mindre del af fodterapeutklinikkerne, der får et tilsynsbesøg, kan alle klinikker med fordel orientere sig i målepunkterne, som kan bruges aktivt til læring og kvalitetssikring. I løbet af 2017 vil kontoret for Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med de tilsynsførende samle op på pointerne fra de gennemførte tilsyn. På den baggrund vil styrelsen udarbejde nye materialer, som kan bruges til læring for hele fodterapeutområdet.

 

Yderligere information

På styrelsens hjemmeside kan du finde uddybende information om risikobaseret tilsyn, som bl.a. fortæller om baggrunden for tilsynene og om de muligheder for forberedelse og læring, den enkelte klinik har.

Materialer og andre nyheder om tilsynet vil blive offentliggjort på www.stps.dk og i styrelsens nyhedsbrev.

For at tilmelde dig nyheder om tilsynet skal du vælge punkterne ’Det risikobaserede tilsyn’ og ’Læring’ under fanen Sundhedsprofessionelle og myndigheder.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilsyn på fodterapiområdet, kan du orientere dig på www.stps.dk, hvor der findes svar på de mest almindelige spørgsmål om tilsynet.

Finder du ikke det du søger, kan du ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7228 6600. Tryk 5 for at tale med afdelingen for tilsyn og rådgivning. 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte Danske Fodterapeuters sekretariat.

De første risikobaserede tilsyn starter i løbet af marts
De første risikobaserede tilsyn starter i løbet af marts

Entydig vejledning til hygiejne

Flere af målepunkterne omhandler hygiejne i klinikken. Derfor er Danske Fodterapeuter ved at udarbejde en entydig vejledning til, hvordan man håndterer rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter samt den øvrige hygiejne i klinikken. Så snart Statens Seruminstitut har godkendt vejledningen, vil den blive offentliggjort her på hjemmesiden. Den forventes klar primo marts.