Danske Fodterapeuter er med i projektet Diabetesgolf

Projektet er en del af det samarbejde, som Diabetesforeningen og Dansk Golf Union har indgået for at introducere golf som en god motionsform, der kan være med til at sikre et aktivt liv med diabetes.

 

- Vi ved, at motion medvirker til et bedre liv for mennesker med type 2-diabetes, og golf er et sjovt spil, hvor man både er sammen med andre og får rørt sig. Det sociale element i sporten, håber vi kan være med til at motivere rigtig mange med diabetes – uanset type – til at give golf en chance som motionsform, siger Henrik Nedergaard, adm. direktør i Diabetesforeningen.

Diabetestilbuddene er skabt med afsæt i erfaringer fra tidligere projekter og sker i tæt samarbejde med de enkelte golfklubber og lokale aktivitetsledere fra Diabetesforeningens lokalforeninger.

- En golfklub er et rart sted at være en del af. Vi tror derfor, at der gennem samarbejder mellem golfklub og lokalforening kan opstå en relation, så det lykkedes at få diabetikerne til at få et bedre liv med golf. Det bliver spændende at følge projektet og se resultaterne, siger Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union.

Dansk Golf Union igangsatte sidste år også et forskningsprojekt om golf og diabetes, der skal undersøge om golf kan påvirke sygdomsforløbet hos personer kendt med type 2-diabetes. Forskningsprojektet er udviklet sammen med forskere fra Aarhus Universitet og Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, København Universitet. Diabetesforeningen har hjulpet med rekruttering af deltagere til projektet. Resultaterne af studiet forventes klar efter sommer 2018.

 

Danske Fodterapeuter støtter projektet

Danske Fodterapeuter støtter op om projektet ved at tilbyde de involverede golfklubber og deltagerne i diabetesgolf, både gode råd om golfsko, foredrag, fodtjek og tilbud på indlæg til deres golfsko.

Der er 12 golfklubber, der deltager i projektet med at få diabetespatienter til at spille golf.
Der er 12 golfklubber, der deltager i projektet med at få diabetespatienter til at spille golf.

De 12 deltagende golfklubber

 • Odense Golfklub
 • Herning Golfklub
 • Randers Golfklub
 • Holbæk Golfklub
 • Smørum Golfklub
 • Mollerup Golf Club
 • Brønderslev Golfklub
 • Hjørring Golfklub
 • Rold Golfklub
 • Varde Golfklub
 • Sebber Kloster Golfklub
 • Hals Golfklub

Hvordan kan du deltage?

Har du diabetespatienter, der deltager på et af de 12 diabetesgolfhold, har du en unik mulighed for at få foden indenfor i den lokale golfklub, ved at tilbyde at holde et oplæg, give fodtjek eller yde anden professionel rådgivning for klubbens medlemmer.

Deltagerne på de 12 diabetesgolfhold har fået tilbuddet om, at Danske Fodterapeuter yder et tilskud til eventuelle indlæg. Skulle du få en af deltagerne indenfor i din klinik, og du laver indlæg til dem, skal patienten - hvis de ønsker tilskuddet - selv sende en kopi af deres faktura fra dig ind til Danske Fodterapeuter. Deltagerne er allerede blevet adviseret om fremgangsmåden.