Af Tina Rønhøj og Mette Johansen

Løn og driftsudgifter er to poster, der fylder meget i selvstændiges regnskaber. Men under den nuværende coronakrise er det umuligt for mange at omsætte nok til at kunne udbetale løn og betale de faste udgifter. Derfor har regeringen og alle partier i Folketinget indgået en aftale om en hjælpepakke, der kompenserer selvstændige for tab på grund af covid-19 i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

 

To dele i pakken

Hjælpepakken består af to dele. Den ene kompenserer for dine indtægtstab, mens den anden dækker en andel af dine driftsudgifter. Du får også mulighed for at sikre din likviditet via bedre muligheder for banklån.   

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, siger:

’Det er en turbulent tid for os alle, fordi vi pludselig skal lave om på de rutiner, vi er vant til, og forholde os til en masse nye instrukser. Samtidig bekymrer vi os om coronasmitte ligesom resten af samfundet. Men det er også en utryg periode, fordi vores økonomiske situation har været usikker, lige siden krisen brød ud. Derfor er jeg rigtig glad for, at alle partier i Folketinget har vedtaget en hjælpepakke, som giver os en økonomisk håndsrækning, så vi kan komme gennem coronakrise med skindet på næsen’.

 

Perioden er for kort

Tina Christensen tilføjer, at hun godt at klar over, at perioden i hjælpepakken ikke rækker helt til den 30. juni 2020, som Sundhedsstyrelsen foreløbigt har sat som slutdato i retningslinjen om covid-19 til sundhedsfaglige.

’Ingen af os ved, hvornår vi kommer ud af coronaepidemien og det er endnu for tidligt at sige, om hjælpepakken er tilstrækkelig til at dække den periode, hvor vi kun må udføre kritiske behandlinger. Derfor vil vi se tiden an og reagere, hvis det bliver nødvendigt’, siger hun.

Sekretariatet har sat sig ind i vilkårene, som du også kan se her. Danske Fodterapeuter anbefaler dog, at du rådfører dig med din revisor, da det kræver faglig ekspertise at søge kompensation via hjælpepakken.

Hvis du har ansatte, har regeringen også aftalt en kompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Den ordning kan ikke kombineres med denne hjælpepakke, så du får kompensation flere gange.

 

Regeringen indgik den 19. marts 2020 en aftale med alle partier i Folketinget, der rækker selvstændige en hjælpende hånd under coronakrisen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Regeringen indgik den 19. marts 2020 en aftale med alle partier i Folketinget, der rækker selvstændige en hjælpende hånd under coronakrisen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Rådgivning om hjælpepakker

Du få hjælp til rådgivning om hjælpepakkerne hos en revisor eller i erhvervshusene.

Danske Fodterapeuter kan også rådgive dig på et overordnet plan, men har ikke den regnskabsmæssige ekspertise til at rådgive dig om regnskabsmæssige detaljer. 

Revisor
Danske Fodterapeuter har indgået en aftale med revisorfirmaet Redmark, hvor du kan få rabat på rådgivning. Læs mere her.

Hvem kan få kompensation for indtægtstab

 • Du have et cvr- og cpr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte. 
 • Du skal have mere end 30 procent omsætningsnedgang under coronakrisen, før du kan blive kompenseret. 
 • Du skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner pr. måned i en forudgående periode. (Sat ned fra 15.000 til 10.000 kroner den 27. marts 2020)
 • Din virksomhed skal være registreret senest 1. februar 2020.
 • Kompensationen er 75 procent af dit omsætningstab. Dog højst 23.000 kroner om måneden. Hvis din klinik har flere ejere, er det 23.000 kroner pr. cpr-nummer om måneden. Klinikker med medarbejdende ægtefælle kan blive kompenseret op til 100 procent, hvilket svarer til 46.000 kroner.
 • Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Det samlede beløb må højst være på 70.000 kroner i perioden. 
 • Du skal betale skat af kompensationen.
 • Du skal udfylde en tro- og loverklæring og begrunde, hvorfor omsætningstabet er en konsekvens af covid-19.
 • Du skal dokumentere omsætningstabet og bruge en revisor.
 • Hvis du har været selvstændig i under seks måneder, skal du fx via konteringsoplysninger bevise, at et fald i omsætningen er et følge af covid-19.
 • Hvis din omsætning ikke falder med 30 procent i perioden, skal du betale pengene tilbage med renter. Det samme gælder, hvis din personlige indkomst for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kroner.

Du kan ikke søge om kompensationen endnu. Danske Fodterapeuter informerer om det, så snart det er muligt.

 

Hvem kan få dækket driftsudgifter – især for klinikejere

 • Du skal have fald i omsætningen på mere end 40 procent. 
 • Kompensationen dækker op til mellem 25 og 80 procent af faste udgifter til husleje, renteudgifter eller uopsigelige kontrakter, fx leasing. 
 • Kompensationen dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt. 
 • Hvis din omsætning falder væsentlig mindre, skal du betale kompensationen tilbage.
 • Dine faste udgifter kompenseres med 80 procent, hvis din omsætningsnedgang har været på mellem 80-100 procent. Med 50 procent, hvis nedgangen har været på mellem 60-80 procent og med 25 procent, hvis nedgangen har været på mellem 40-60 procent.
 • Du kan ikke søge om kompensation, hvis dine faste udgifter udgør mindre end 25.000 i de tre måneder.

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for kompensation af driftsudgifter.

Sidst opdateret: 27. marts 2020.