Af Tina Rønhøj og Jesper Farbøl

Praktiserende læger og speciallæger er de første faggrupper i primærsektoren, der nu starter op med at udføre flere behandlinger. Sundhedsstyrelsen har dog planer om gradvist at åbne op for behandlinger i fodterapien og resten af sundhedsvæsenet. Det vil ske trinvist, og Sundhedsstyrelsen har meddelt, at det sker fra mandag den 20. april 2020. 

Plan om almen fodpleje
I Sundhedsstyrelsens plan for genåbning af sundhedsvæsenet kan du læse, hvilke behandlinger, der vil blive åbnet op for inden for de forskellige fagområder. Og umiddelbart ser det ud til, at når tiden kommer til en genåbning af fodterapien, så vil det stort set omfatte alt. Det vil være patienter med risiko for sår eller infektion, fx diabetiske fodsår eller nedgroet negl, og ud fra en faglig vurdering også almen fodpleje, hvilket blandt andet indebærer behandling af hård hud.

Justeret definition af kritisk funktion
I den nye plan har Sundhedsstyrelsen endnu en gang finjusteret definitionen af, hvad en kritisk funktion er. Her skriver styrelsen: ’Det må ikke ligestilles med en ’akut’ eller livskritisk’ funktion. Mange funktioner i sundhedsvæsenet er kritiske i forhold til at styrke, opretholde eller hindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Fx er det kritisk at få opereret sit slidte knæ eller sin grå stær, at blive udredt for sin spiseforstyrrelse eller få behandlet sin type 2 sukkersyge, at blive genoptrænet i kommunen efter en lang indlæggelse, især hvis man er ældre, eller få behandlet sit alkoholmisbrug. Det er ikke nødvendigvis akutte eller livskritiske tilstande – men behandles de ikke over en længere tidshorisont, får man ikke en bedre sundhed, et styrket helbred, et god livskvalitet, en evne til arbejde eller blot at kunne klare sig i eget hjem. Dette øger risikoen for, at de forværres i en grad, så de bliver akutte, livskritiske, kroniske eller fx fører til invalidering og/eller arbejdsløshed med nedsat livskvalitet til følge. 

Kritiske funktioner er således al aktivitet omkring både undersøgelse, behandling, genoptræning, pleje, forebyggelse mv. forbundet med de konkrete tilstande.’

For at undgå, at dine patienter går fra at være ikke-kritiske til kritiske, kan det være en god idé nu at revurdere, om de patienter, du aflyste for en måned siden, stadig ikke har behov for kritisk behandling. 

Du kan læse den fulde plan for genåbning af sundhedsvæsenet her.

Opdateret 15. april 2020

Sundhedsstyrelsen genåbner nu sundhedsvæsenet gradvist fra den 20. april 2020. Foto: Mie Hampen
Sundhedsstyrelsen genåbner nu sundhedsvæsenet gradvist fra den 20. april 2020. Foto: Mie Hampen

Genåbning fra 20. april

Efter artiklens udgivelse har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at sundhedsvæsenet gradvist skal genåbne fra mandag den 20. april. Artiklen her er derfor blevet konsekvensrettet 
Læs også artikel med dato for genåbning her.