Af Tina Rønhøj/ kommunikationskonsulent

Likviditet kan være en udfordring for selvstændige fodterapeuter under coronakrisen. Derfor har regeringen nu taget initiativ til en låneordning for små og mellemstore virksomheder såsom klinikker for fodterapi.

’Situationen for dansk og international økonomi er dybt alvorlig. Regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter har handlet resolut og hurtigt og spændt et bredt sikkerhedsnet ud under de danske virksomheder og danske lønmodtagere. Vi kan desværre ikke undgå tab af arbejdspladser i de næste måneder, men hjælpepakkerne begrænser tabene og vil gøre virksomhederne bedre i stand til hurtigt at komme i gang igen med produktionen på den anden side af krisen’, siger finansminister Nicolai Wammen.

Låneordningen skal først vedtages af et flertal i Folketinget. Hvis det bliver en realitet, betyder det, at du kan låne et beløb, der svarer den lønsumsafgift for første kvartal 2020, som du har skullet betale senest den 15. april 2020. Lånet er rentefrit og skal tilbagebetales 1. april 2021. Du kan søge om at få lånet udbetalt mellem 1. maj og 15. juni 2020.

’Danske Fodterapeuter har henvendt til flere af Folketingets medlemmer for at gøre opmærksom på, at vores faggruppe blandt andre ikke kan få glæde af initiativer, der er relateret til momsindbetalinger, da de fleste af os betaler lønsumsafgift i stedet for. Derfor glæder det mig, at regeringen har lyttet os og andre i samme båd og givet os en mulighed for at få gavn af denne lånemulighed’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Læs et faktaark om låneordningen.

Hvis du har brug for at lån for at få balance i din klinikøkonomi, kan lån af lønsumsafgift være en vej til det. Foto: IstockPhoto
Hvis du har brug for at lån for at få balance i din klinikøkonomi, kan lån af lønsumsafgift være en vej til det. Foto: IstockPhoto

Betalingsfrist også udskudt
Betalingsfristen for afregning af lønsumsafgift for 2. kvartal 2020 er også udskudt fra 15. juli til 1. september. Og 3. kvartal udskydes fra 15. oktober til 16. november 2020.