Af Erhvervsstyrelsen

Processen, der måske har hjulpet dig gennem perioder med restriktioner, går nu ind i en ny fase, hvor du skal indberette dine reelle omkostninger og nedgang i omsætning, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne den udbetalte kompensation.

Hvis du har modtaget kompensation i foråret 2020, så har Erhvervsstyrelsen sendt dig en besked i Digital Post om, at det er tid til at indberette til slutafregningen. Du skal her dokumentere de faktiske omkostninger og tab, og det skal afklares, om du har fået det korrekte beløb udbetalt, eller om du skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt mere kompensation.

Din indberetning skal være fuldført på Virk.dk senest 31. maj 2021.

På Virk.dk er der lanceret IT-systemer til modtagelse af din dokumentation. Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomheder til at gå i gang med det samme, for det kan tage tid at finde dokumentationen frem. Erhvervsstyrelsen er klar til at hjælpe med vejledning i processen, bl.a. med en hotline, vejledning på Virksomhedsguiden og videoguides på Virk.dk.

Kompensation baseret på et skøn
Udbetalingen af kompensation var baseret på virksomhedens skøn i den oprindelige ansøgning. Formålet med slutafregningen er at sikre, at kompensationen svarer til det, som din virksomhed er berettiget til.

Erhvervsstyrelsen skal i denne omgang foretage 131.500 slutafregninger fra mange forskellige brancher og typer af virksomheder. Der vil være stor forskel på, hvordan hver virksomhed har klaret sig gennem perioderne med restriktioner. Derfor vil slutafregningen også forløbe forskelligt for forskellige virksomheder.

Styrelsens forberedelser har været omfattende: 400 medarbejdere arbejder nu med kompensation og slutafregning, og der er udviklet nye IT-løsninger for at gøre processen så effektiv som muligt for virksomhederne. For eksempel er flest mulige felter udfyldt på forhånd af myndighederne, som du kender det fra din årsopgørelse. Jo tidligere du går i gang, jo bedre mulighed har styrelsen for at vejlede undervejs dig og besvare spørgsmål.

7. april 2021