Af Tina Rønhøj, kommunikationskonsulent

Da Coronaepidemien brød ud, valgte flere kommuner og private plejehjem at forbyde fodterapeuter at komme for at behandle beboerne. De satte lighedstegn mellem besøgende og selvstændige fodterapeuter. Men det forbud harmonerede ikke med, at fodterapeuter og andre autoriserede sundhedsfaglige grupper skal udfylde en kritisk funktion under covid-19.

Derfor har Danske Fodterapeuter både været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at gøre opmærksom på, at den bekendtgørelse, der blev udstedt i forbindelse med covid-19, ikke tog stilling til, om autoriserede sundhedspersoner blev anset som besøgende.

Ikke besøgende
Det er ikke til at sige, om Danske Fodterapeuter er alene om at henvende sig om problematikken, der berører en række andre faggrupper. Men nu har Sundheds- og Ældreministeriet revideret besøgsbekendtgørelsen, som den kaldes i daglig tale. Og du kan læse i paragraf 4, at blandt andre klinikker og personer, der leverer serviceydelser til plejehjem og bosteder, ikke anses for at være besøgende.  

Forbud må ophæves
Jesper Farbøl, juridisk konsulent i Danske Fodterapeuter, siger om revideringen af bekendtgørelsen:

’Det er nu præciseret, at en fodterapeut, der indfinder sig på et plejehjem for at foretage en udebehandling af en beboer, ikke er besøgende. Besøgsrestriktionerne i besøgsbekendtgørelsen gælder derfor ikke, og de kommunale forbud mod disse behandlinger må ophæves’.

Han tilføjer, at bekendtgørelsen ikke tager stilling til de få situationer, hvor man lejer sig ind i lokaler på plejehjemmet og behandler patienter, der ikke er beboere. Disse patienter bliver formentlig stadig anset som besøgende.

Leje af lokale
Lejer du lokaler i et plejehjem, hvor der er mulighed for udefrakommende patienter at få adgang, uden at anvende indgange eller andre fællesarealer, bør du forvente, at plejehjemmet gør det muligt for dig at udføre behandlinger på disse patienter også. Sker det ikke, bør du forlange at din husleje bortfalder eller bliver reduceret. Læs mere her

Revideret 28. april 2020

Selvstændige fodterapeuter skal ikke anses som besøgende på plejehjem og kan derfor ikke blive forbudt adgang under covid-19.
Selvstændige fodterapeuter skal ikke anses som besøgende på plejehjem og kan derfor ikke blive forbudt adgang under covid-19.

Revideret bekendtgørelse

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (BEK nr 371 af 04/04/2020). Læs den her.

Ny retningslinje
Sundhedsstyrelsen har udgivet ny retningslinje om, hvordan plejecentre og bosteder forebygger covid-19-smitte i at sprede sig, og hvordan de håndterer beboere, der er smittede med covid-19 eller mistænkt for det. 

Retningslinjerne er målrettet ledelsen, men du forventes at have sat dig ind i dem. Du kan forvente, at plejehjemmene følger retningslinjerne og spørger dig, om du har læst og følger dem. 

Vær opmærksom på, at plejehjemmene kan have deres egne procedurer for, hvordan de overholder kravene.
Kommunen kan have sin egen hygiejneorganisation, hvor du kan stille spørgsmål om behandling på plejehjem. 

I retningslinjen, som du kan hente her, kan du læse på side 14, at der står det samme, som Danske Fodterapeuter allerede anbefaler dig at gøre i forhold til behandlinger under covid-19.