Covid-19: Anbefaling om brug af ansigtsværnemidler

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at fodterapeuter og patienter anvender ansigtsværnemidler i de situationer, hvor der ikke kan holdes en afstand på minimum 1 meter mellem fodterapeuten og patienten.

Anbefalingen er 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten er i øget risiko (målt fra næsetip til næsetip). Det betyder i praksis, at du skal anvende ansigtsværnemidler, hvis ikke du kan overholde afstandskravet.  

Da det vil være vanskeligt at overholde afstandskravet i langt de fleste fodterapeutklinikker, vil de fysiske rammer betyde, at både fodterapeuten og patienten, skal anvende en form for værnemiddel, fra patienten træder ind ad døren til patienten forlader klinikken igen. Den enkelte klinik må selvfølgelig vurdere deres fysiske forhold, og muligheden for at overholde afstandskravet. Her er det vigtigt at overveje hvilke risikosituationer der kan opstå, fra patienten opholder sig i venteværelset, til de sidder i stolen, og til de går igen. I den vurdering bør man også overveje om patientens eller fodterapeutens egen risiko for alvorlige forløb ved smitte med covid-19 er høj, eller om klinikken befinder sig i et område med et højt smittetryk. Dette taler for, at både fodterapeuten og patienten, anvender en form for værnemiddel, fra patienten træder ind ad døren til patienten forlader klinikken igen.

Det anbefales at fodterapeuter anvender masker type II og type IIR, eller heldækkende ansigtsvisir. Du kan læse mere om anvendelse af ansigtsværnemidler her.

Det anbefales at patienten minimum anvender maske type I eller stofmundbind, hvis ikke de tilhører gruppen, der er fritaget.

Det anbefales fortsat at anvende skærm af glas eller plastik, ved eks. skranken, receptionen eller lignende. Klinikken skal være opmærksom på rengøring af disse, så de ikke udgøre en smitterisiko.

 

Information om klinikforhold under corona

Danske Fodterapeuter har samlet en lang række nyttige informationer til dig med svar på en række corona-relaterede spørgsmål om forhold til patienter, drift, hygiejne, økonomi etc.

Dem kan du finde under Coronavirus

Sundhedsstyrelsen anbefaler at fodterapeuten og patienter anvender ansigtsværnemidler.
Sundhedsstyrelsen anbefaler at fodterapeuten og patienter anvender ansigtsværnemidler.