Opdateret 13. marts 2020 kl. 14.04

 

Af Tina Rønhøj/ kommunikationskonsulent

 

En markant stigning i antallet af danskere, der bliver smittede med coronavirus, er nu årsag til at alle folkeskoler lukkes ned og offentlige ansatte uden livsnødvendige funktioner, sendes hjem i 14 dage. Med virkning fra mandag den 16. marts. Men hvordan stiller det dig, som selvstændigt erhvervsdrivende og sundhedsperson?

Du vælger selv
Det spørgsmål er du naturligvis ikke den eneste, der stiller, og det ville have været rart, hvis Danske Fodterapeuter kunne melde nogle håndfaste rammer ud til dig om, hvordan du skal gebærde dig i denne i situation. Men sådan er virkeligheden desværre ikke, forklarer Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

’Vi står i en ekstraordinær situation, der betyder, at de svar, sekretariatet giver i dag, ikke nødvendigvis er de samme, som de giver i morgen. Sundhedsstyrelsen har torsdag den 12. marts 2020 bekræftet, at de ikke stiller krav om, at klinikker for fodterapi lukkes eller reduceres til et nødberedskab. Klinikkerne er en del af sundheds- og ældreområdet, og i henhold til statsministerens pressekonference er de netop friholdt for at gå ned i aktivitet' siger hun og tilføjer:

'Vi er bekendt med, at fysioterapeuterne har fået et svar fra Sundhedsstyrelsen, der indebærer, at aktiviteterne på de fysioterapeutiske klinikker sættes ned, så unødvendig behandling aflyses. De er imidlertid den eneste gruppe  i praksissektoren, der har fået denne besked. Tandlægerne og andre grupper, der har spurgt Sundhedsstyrelsen, har fået samme svar som os'.  

'Vi står derfor i en situation, hvor vi selv kan og skal træffe de valg, som vi mener er bedst for patienterne, klinikken og os selv, indtil Sundhedsstyrelsen melder noget andet ud', siger hun.

Bør have nødberedskab
Det flugter også med statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at skoler og offentlige ansatte, uden en nødvendig funktion, sendes hjem. Og at det sker med henblik på at nedsætte smittespredningen, men også med henblik på, at det private arbejdsmarked fortsat kan fungere og holde gang i samfundet.

’I sidste ende drejer det sig jo også om, hvad den enkeltes klinikøkonomi kan bære, og derfor kan det have store økonomiske konsekvenser at komme med et forbud mod at holde åbent. Samtidig har vi patienter som kan have kritisk behov for fodterapi, og derfor bør vi som branche, som minimum, have et nødberedskab. Derfor vil jeg opfordre jer, der vælger at lukke klinikken, til at give risikopatienter mulighed for at kontakte jer eller en anden klinik i området, hvis de har behov for fodterapi’.

 

Vis solidaritet og tag ansvar
Tina Christensen opfordrer alle til at hjælpe hinanden, så risikopatienter får den behandling, de har behov for. Det indebærer også solidaritet efterfølgende, så man sender patienter retur til den oprindelige klink, hvis man har behandlet andres patienter i denne periode.

Hun opfordrer også medlemmer til at tage ansvaret på sig og sikre, at de patienter, der behandles, ikke er i risiko for at være blevet smittet med COVID-19. Det kan du gøre ved at spørge ind til, om de har symptomer på coronavirus, har været ude at rejse i et af de kritiske områder, eller har været i kontakt med nogen, der er smittet med COVID-19.

 

Behandlinger kan udskydes
’Jeg tror, at alvoren er gået op for det meste af befolkningen, og derfor tror jeg, at mange patienter vil udskyde deres behandlinger. Statsministeren har jo anbefalet os at holde os hjemme fra unødvendige aktiviteter og en fodbehandling kan jo ofte godt udskydes i en kort periode. Det er dog vigtigt, at du noterer det i journalen’, siger hun.

Hvis du oplever mange afbud, kan du overveje at rykke patienterne tættere på hinanden, så du kan reducere din åbningstid i de 14 dage, nedlukningen i første omgang varer. Hvad angår udebehandlinger, så er situationen ikke anderledes end på klinikkerne, og du opfordres derfor til at følge de samme råd.

’Jeg vil mene, at risikoen for smitte er marginalt lavere for patienter ved en udebehandling, fordi de ikke er i kontakt med andre patienter. Til gengæld er smitterisikoen større for dig, fordi det jo ikke er lige så nemt at opretholde en optimal hygiejne, som det er på klinikken. God hygiejne bør dog nedsætte risikoen, og som sundhedsperson ved du jo, hvordan du bryder smittekæden. Det er dog meget vigtigt, at du sikrer, at hverken du eller patienterne er syge, inden du kommer på besøg’, siger Jesper Farbøl, juridisk konsulent i Danske Fodterapeuter.

 

Plejehjem bestemmer selv
Han fortæller også, at det er op til det enkelte plejehjem at beslutte, om de vil have besøg af en fodterapeut.

’Sundhedsstyrelsen opfordrer i øjeblikket plejehjemmene til at begrænse antallet af besøgende markant, og at de forventer at sende anbefalinger ud om det. Det er dog ikke sket endnu, og samtidig siger Sundhedsstyrelsen, at kritiske funktioner stadig skal varetages på sundheds- og ældreområdet. Vi anbefaler derfor at udsætte de behandlinger på plejehjem, der kan tåle at blive udsat. Og at gennemføre de behandlinger, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke bør udsættes. Det kan du aftale særskilt med plejehjemmet’, siger han.

 

Arbejder på en løsning
Lea Stentoft Berling, sekretariatschef, fortæller, at Danske Fodterapeuter er ved at undersøge, om det er muligt at søge kompensation for tabt indtægt.

’Jeg mener, at vores medlemmer står i en særlig situation, fordi fodterapeuter er særligt udsatte som selvstændigt erhvervsdrivende. Det bør der findes en rimelig løsning på i form af økonomisk kompensation, hvis man lider et tab. Det har ikke været på tale endnu, men vi er i dialog og arbejder på at finde ud af, om det er muligt’, siger hun.

 

Sekretariat er også ramt
Danske Fodterapeuters sekretariat er også berørt af regeringens anbefalinger, og de fleste medarbejdere bliver sendt på hjemmearbejde. Telefontiden reduceres derfor til kl. 10-13 - indtil videre frem til den 30. marts 2020.

’Ligesom resten af samfundet er sekretariatsmedarbejderne også ramt af skolelukninger og mangel på pasning. Samtidig vil vi gerne følge regeringens anbefalinger om at sende så mange medarbejdere hjem som muligt. Vi prioriterer dog medlemsservicen højt og forsøger at gøre det så godt, vi kan i denne ekstraordinære situation. Jeg håber derfor, at medlemmerne vil have forståelse for, at der kan være længere ventetid på telefonen og svartid på mails. Vi prioriterer derfor også at kommunikere fagspecifikke problematikker via fodterapeut.dk og henviser til, at man kan finde de generelle anbefalinger om COVID-19 og på coronasmitte.dk’, siger hun.

Opdateret 13. marts 2020 kl. 14.04

Vi står også i en situation, hvor vi selv er nødt til at træffe de valg, som vi mener er bedst for patienterne, klinikken og os selv, indtil Sundhedsstyrelsen melder noget andet ud. Foto: Jørgen True
Vi står også i en situation, hvor vi selv er nødt til at træffe de valg, som vi mener er bedst for patienterne, klinikken og os selv, indtil Sundhedsstyrelsen melder noget andet ud. Foto: Jørgen True

Sygedagpenge og løn (boks)
Det kan betragtes som sygdom, når du får pålagt karantæne, som der er tale om for personale på sundheds- og ældreområdet. 

Lige nu forventer Danske Fodterapeuter, at Folketinget vedtager en lov, der fjerner egenbetalingsperioden på 14 dage ved sygedagpenge til selvstændige - men kun ved sygemeldinger som følge af COVID-19.

Al anden sygdom har fortsat en egenbetalingsperiode, med mindre du har forsikret dig mod det.

Alle ansatte på hospitaler vil være berettiget til løn under karantænen. Det gælder også en ansat sekretær på en stor klinik for fodterapi. 

Arbejdsgivere får, med den nye lov, refusion af sygedagpenge fra 1. sygedag, når ansatte er syge på grund COVID-19.