Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

I 2017 fik omkring 10 procent af alle klinikker for fodterapi besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, der havde varslet sundhedsfaglige tilsyn. Siden da har styrelsen besøgt en række andre faggrupper og områder indtil marts 2020, hvor de blev bremset af coronaepidemien. Dels fordi styrelsen har været nødt til at prioritere at håndtere epidemien, dels fordi besøgene indebar en risiko for smitte.

I 2021 planlægger Styrelsen for Patientsikkerhed at gennemføre de sundhedsfaglige tilsyn, der er blevet udsat siden marts 2020. Det sker blandt andet i almen praksis, kosmetiske behandlingssteder, ortopædkirurgien, radiologien, smerteklinikker og osteopatiklinikker. Og altså ikke i fodterapien. 

Styrelsen har i hele perioden gennemført de såkaldt reaktive tilsyn, hvor de besøger et behandlingssted, når de får en henvendelse om en bekymring.

 

4. januar 2021

Om tilsyn hos fodterapeuter 

  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2017 tilsyn på 137 klinikker for fodterapi, hvilket svarer til cirka 10 procent af selvstændige fodterapeuter. 
     
  • Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at fremme patientsikkerheden og at understøtte Styrelsen for Patientsikkerheds mission om, at det skal være trygt at være patient. 
     
  • Alle selvstændige fodterapeuter skal registrere deres hovedarbejdssted og betale et årligt gebyr for tilsynet, uanset om man får tilsyn eller ej.