Nu hvor det ikke længere er svært at skaffe værnemidler, ophører Danske Regioners salg af værnemidler til dig, der arbejder under overenskomsten. Danske Regioner opfordrer til igen at købe værnemidler hos leverandører.

Aftalen om Danske Regioners salg af værnemidler til praksissektoren blev indgået som følge af, at Lægemiddelstyrelsen den 27. marts 2020 havde bedt leverandører prioritere levering til regionerne. Det betød, at det ikke var muligt for praksissektoren selv at købe værnemidler som normalt. Imidlertid ophævede Lægemiddelstyrelsen denne henstilling den 13. maj 2020 og derfor er markedet nu normaliseret.

Danske Regioner sælger ikke længere værnemidler.
Danske Regioner sælger ikke længere værnemidler.