Flere kommuner har investereret i et IT-program ved navn Opus Lex Fodbehandling. Med programmet ønsker kommunerne at gøre det muligt for pensionister, som er berettiget til almindeligt eller udvidet helbredstillæg, kun at betale et mindre beløb (egenbetalingen) efter behandlingen. Fodterapeuten skal derefter via IT-programmet afregne det resterende beløb med kommunen.

Det er den enkelte fodterapeuts eget valg, om man ønsker at gå med i ordningen.

Hvis man går med, skal man altså lægge penge ud for kommunen. Man skal så være særlig opmærksom på, at borgerens pensionsprocent er rigtig (denne fremgår af IT-systemet og helbredskortet). Hvis man ikke sikrer sig dette, risikerer man at lægge penge ud for kommunen, som man ikke kan få igen. Man bliver ikke honoreret for at gå med i ordningen. Man kan dog med fordel gå i dialog med kommunen om, hvorvidt de vil udbetale et honorar for vurderingen af behandlingsbehovet hos den enkelte borger.

Hvis man ikke går med, skal borgeren betale det fulde beløb for behandlingen og derefter selv indsende sin ansøgning om refusion til kommunen. Helbredstillægget er et anliggende mellem borger og kommunen, og kommunen kan ikke kræve, at en fodterapeut skal gå med i ordningen. Ligeledes kan de ikke bestemme, at borgeren skal anvende bestemte fodterapeuter.

Hvis man som medlem oplever problemer i forhold til kommunens administration af helbredstillægget eller har spørgsmål, er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

Du kan læse mere om reglerne for helbredstillæg her.